Universitet i

Detaljerad information om olika studieorter

Klicka på länkarna nedan för att läsa om studier i olika länder. Vi kommer att ge dig allmänna fakta om länder och berätta om de lokala systemen för högre utbildning, kursavgifter, uppbyggnaden av ett läsår, studiemöjligheter för internationella studenter och mycket mer. Du hittar också några användbara tips och praktisk information om sjukförsäkring, studentvisum och levnadsomkostnader.

Nätbaserade studiemöjligheter runt om i världen

Nätbaserade studier har blivit all mer populära i hela världen. Många universitet, högskolor och andra lärosäten erbjuder nu en del studieprogram på internet. Det finns också många nätbaserade skolor som är specialiserade på nätstudier. Precis som med traditionella studieprogram varierar nätbaserade alternativ beroende på det land eller den region som erbjuder dem. Men de flesta nätbaserade programmen är utformade för studenter vars dagliga scheman gör det svårt för dem att studera på vanliga heltidsutbildningsprogram. Nätbaserade studier erbjuds på många olika nivåer, vanligtvis beroende på de normer som råder i landet eller regionen där institutionen hör hemma.

Vilka är fördelarna med att studera på internet?
Nätbaserade studier är ett utmärkt alternativ för studenter runt om i världen. Precis som traditionella program förser de studenterna med kunskaper, färdigheter och kvalifikationer. De ger också studenter en möjlighet att studera ämnen som kanske inte finns där de bor. Nätbaserade studier ger också studenterna möjlighet att interagera med professorer och studenter från hela världen.

Vad kan jag studera online?
Det finns nätbaserade program i de flesta ämnen och inriktningar över hela världen. Nätbaserade studenter kan välja bland allt möjligt, från enskilda kurser som är utformade för professionell utveckling till forskarutbildningar som ger ämnesspecifik expertis. Utöver traditionella akademiska ämnen inom humaniora och naturvetenskap kan man hitta nätbaserade program i hälsa, juridik, företagande och andra professionella ämnen, samt yrkesförberedande program och utbildningsbevis.

Vilken typ av karriär kan du räkna att få med nätbaserade studier?
Nätbaserade program har vuxit i popularitet och de flesta studieprogram man får på internet från ackrediterade institutioner accepteras av arbetsgivare runt om i världen. Detta innebär att studenter som studerar på internet kan förvänta sig bättre karriärmöjligheter efter slutförandet av sina studier. Oavsett om du vill skaffa dig ett professionellt certifikat för att komma vidare i karriären eller ta en komplett examen är nätbaserade studier ett perfekt val för studenter i hela världen.

Hur mycket kostar det att studera på nätet?
Kostnaden för nätbaserade examina och program varierar kraftigt beroende på kursen, ämnet, skolan och landet. Den faktiska skolan man tänker studera vid är den mest tillförlitliga källan för information om studiekostnader. Om du vill veta mer om kostnaden för ett visst program kan du begära mer information från skolan via kontaktformuläret på denna webbplats.

Läs mer Läs mindre