Keystone logo
University Of Colorado Boulder Connect Graduate School

University Of Colorado Boulder Connect Graduate School

University Of Colorado Boulder Connect Graduate School

Introduktion

Graduate School fungerar som universitetets intellektuella korsning. Mer än 5000 doktorander världen över kommer till CU Boulder för att följa examensbevis, magister- och doktorsexamen i över 150 program. Vi erbjuder examen inom ett brett spektrum av discipliner, som tillsammans med våra robusta tvärvetenskapliga program och institut ger en enastående miljö för att fortsätta examensarbetet.

Genom att arbeta med uppskattade lärare och forskare får våra doktorander expertis i världsklass inom sitt valda område och ger dem färdigheter och verktyg för att ta itu med några av de mest komplexa och pressande frågorna i vår tid. När de tränar för att bli nästa generation av lärare, forskare, konstnärer och forskare, stöder de och bidrar direkt till universitetets strategiska krav att utforma morgondagens ledare, vara det bästa universitetet för innovation och positivt påverka mänskligheten. Graduate School säkerställer kvaliteten på forskarutbildningen vid University of Colorado Boulder genom att underlätta pedagogiska innovationer, ge vägledning om bästa praxis och växa och stödja en livlig och mångsidig doktorandgemenskap.

Platser

  • Boulder

    Boulder, Amerikas förenta stater

    Frågor