Keystone logo
Noroff School of Technology and Digital Media Högre professionell examen i nätverks- och IT-säkerhet
Noroff School of Technology and Digital Media

Högre professionell examen i nätverks- och IT-säkerhet

Oslo, Norge

2 Years

Engelsk

Heltid, Deltid

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 14 000 / per semester *

Distansutbildning

* deltidspris: 1 750 euro per termin

Stipendier

Utforska stipendiemöjligheter för att hjälpa till att finansiera dina studier

Introduktion

Praktisk IT-utbildning som lär dig att förebygga hackning och databrott. Det växande behovet av IT-säkerhetskompetens ger stora jobbmöjligheter efter examen.

121952_pexels-photo-2004161.jpeg

En ständig kamp mot digitala attacker

Digitala attacker är ett verkligt hot mot samhället och företag. Förlust eller stöld av känslig information kan ha katastrofala konsekvenser för företag. Läckande interna dokument med marknads- eller produktionsplaner kan ha en skadlig effekt på ett företags konkurrensfördel på marknaden. I värsta fall kan detta orsaka betydande ekonomiska förluster och undergräva kundernas förtroende för företaget.

Det räcker inte längre bara för att upptäcka ett intrång eller intrångsförsök i ett datorsystem - det finns ett behov av att förhindra att dina system påverkas och förhindra att ytterligare attacker äger rum och löser problem omedelbart. Då måste de ansvariga hållas ansvariga.

Utvärdering av risker och sårbarheter

Grunden för säkerheten ligger i att bedöma risker och sårbarhet. Företag använder experter för att förebygga och skydda mot digitala hot, uppdatera och skydda sina system. En professionell med rätt kunskap och expertis kan utvärdera och fatta beslut om åtgärder som ska vidtas för att säkra företaget. Om förfaranden som används för att säkra bevis tillämpas på rätt sätt kan resultatet bli ett åtal.

När det gäller säkerhet är det viktigt att förstå hur programvara skapas och hur nätverkstrafiken kan övervakas. Många säkerhetsverktyg, hackverktyg och skadliga koder kan förekomma i branschen. En sund förståelse för programmering och strategier för att förhindra obehörig åtkomst är avgörande för att arbeta inom IT-säkerhet. Kursens mål är att du kommer att utvecklas som systemadministratör, utveckla dina egna program och kunna genomföra en utredning.

Programinformation

Nästa start:

 • 15 oktober 2019
 • 7 januari 2020
 • 3 mars 2020
 • 11 augusti 2020

Varaktighet:

 • 2 år, heltid *
 • 4 år, deltid

* En student som har avslutat nätverks- och systemadministration kan ansöka direkt till andra året.

Programspråk:

 • engelsk

Studieprogramstruktur

Kursen utmanar dig med autentiska, praktiska och relevanta aktiviteter som ger en god inblick i de utmaningar och problem du kan förvänta dig att arbeta med i framtiden. Det läggs stor vikt vid att behärska praktiska färdigheter. Teorin stöds av relevant praktiskt arbete. Undervisningen kombinerar föreläsningar, onlineundervisning och demonstrationer.

Kursens första år är identiskt med nätverks- och systemadministration och ger utbildning i datordesign, drift och optimering av prestanda. Du lär dig hur du anpassar tekniska nätverkslösningar.

Kursens andra år fokuserar på aspekter av säkerhet. Du kommer att lära dig att tolka lagstiftning och hur säkerhetsförebyggande fungerar genom säkerhetsrutiner och bedömning av risker. Det kommer också att fokuseras på verktyg som kan användas för att samla information om nätverk och system.

Kurser

År 1

 • Problembaserat lärande och projektarbete
 • Introduktion till informationssäkerhet
 • Drifts- och filsystem
 • Microsoft-baserade teknologier
 • Unix-baserade tekniker
 • Nätinfrastruktur
 • Studieprojekt 1

År 2

 • Säkerhet och lagen
 • Förebyggande säkerhet
 • Hackverktyg, incidenter och respons
 • säkerhet
 • Programmering
 • databaser
 • Datorkriminalteknik
 • Studieprojekt 2

Lärandemål

Studenten:

 • Har kunskap om gemensam terminologi och teoretiska modeller som används vid administrationen av IKT-system.
 • Har kunskap om olika element och roller i ett projekt, förutom förståelse för viktiga begrepp inom informationssäkerhet.
 • Har kunskap om interaktionen mellan olika enheter, operativsystem, filsystem, processer och åtkomstkontroller.
 • Har insikt i relevanta regler och förordningar, säkerhetsmodeller och riktlinjer för datornätverk och systemadministration.
 • Har kunskap om IKT-säkerhetsbranschen och en förståelse för behovet av säkra och pålitliga datornätverk och system som underlättar integritet, konfidentialitet och tillgänglighet av data.
 • Har kunskap om yrkesuppdateringar genom praktiska övningar och källor som böcker, artiklar, tidskrifter, Internet och andra informationskällor.
 • Har insikt i IKT-industrins historia och mångfald och dess plats på dagens arbetsmarknad.
 • Har kunskap om utvärdering av sitt eget arbete i förhållande till IKT-säkerhetsbranschens krav och enligt lagar och förordningar inom IKT-säkerhet.
 • Kan uppdatera min egen yrkeskunskap, praktisk och teoretisk utveckling genom övning och deltagande i konferenser, seminarier, utbildning och kurser i relevanta ämnen.
 • Kan använda teoretisk kunskap för att konfigurera olika operativsystem.
 • Kan använda teoretisk kunskap för att implementera och hantera olika komponenter i ett datornätverk, med fokus på säkerhet.
 • Behärskar olika Windows-baserade och Linux-baserade verktyg för att skapa och hantera vanliga tjänster i en IKT-miljö och samla information för att förstå angriparnas potentiella metoder och förebygga incidenter.
 • Kan hitta teknisk information via böcker och internetbaserade tjänster som bloggar, forum och wikier.
 • Kan identifiera potentiella säkerhetsrisker och föreslå möjliga lösningar.
 • Kan felsöka datornät och enheter och kartlägga behovet av säkerhetsrelaterade åtgärder.
 • Kan skriva rapporter som beskriver akademiska val, reflektera över de val som gjorts och hänvisa till relevanta informationskällor som används i rapporten.
 • Har förståelse för etiska principer som är nödvändiga i IKT-branschen.
 • Har utvecklat den etiska inställningen som krävs inom IKT-branschen på grund av tillgången till känslig information som kommer med branschansvar.
 • Kan installera och konfigurera olika Windows- och Linuxbaserade lösningar i enlighet med kundens specifikationer.
 • Kan utvärdera vilka lösningar som bäst uppfyller behoven hos olika målgrupper.
 • Kan bygga relationer med kamrater i olika kategorier inom IKT-fältet, till exempel leverantörer av säkerhet, nätverk, programvara och hårdvara.
 • Kan planera och utföra IKT-säkerhetsrelaterade uppgifter både på egen hand och i team.
 • Kan samarbeta och diskutera bästa praxis i förhållande till krav på integritet, konfidentialitet och tillgänglighet.
 • Kan utveckla arbetsmetoder och beskriva olika tjänster och lösningar i enlighet med relevanta specifikationer.
 • Kan bidra till utveckling inom organisationer relaterade till säkerhetsrutiner, förordningar och lagar.

Karriärmöjligheter efter examen

Efter avslutad kurs kan du välja olika karriäralternativ som en säkerhetsanställd, en IT-säkerhetskonsult eller en IT-koordinator. Du har också möjlighet att arbeta som säkerhetsrådgivare eller som konsult i en rådgivningsbyrå när det gäller IT-säkerhet, kommunikation och drift.

Ansvarsområdena kommer att variera beroende på företagets storlek. I mindre företag kan en person ta mer ansvar och mer omfattande uppgifter. Detta innebär att arbeta med allt från installation, drift och optimering av system, till vidareutveckling av företagets IT-infrastruktur. Dessutom kan du vägleda, stödja och ge råd inom området IT-säkerhet.

Vidare studier

Det är möjligt att ansöka om ackreditering av certifiering för nätverks- och IT-säkerhet och sedan ta en kandidatexamen i antingen Digital forensics, Applied Data Science eller Cyber Security på Noroff University College, med möjlighet att studera på campus eller online.

Alternativt kan du ansöka för tredje året av kandidatexamen hos vårt partneruniversitet, University of South Wales . Du kan välja mellan flera olika specialområden, till exempel en examen i digital utredning, datasäkerhet eller programutveckling.

Om skolan

Frågor

Liknande kurser

 • Master i företags kommunikation
  • Madrid, Spanien
 • Bachelor of Science in Cybersecurity - Network Forensics and Incident Response
  • Utica, Amerikas förenta stater
 • Networking Technician Certificate Program
  • National City, Amerikas förenta stater