Keystone logo
Martinsburg College

Martinsburg College

Martinsburg College

Introduktion

Martinsburg College erbjuder prestationsorienterade, kompetensbaserade utbildningsprogram för vuxna som vill uppnå förbättrade kunskapsnivåer inom ett brett spektrum av discipliner. Vår historia om att erbjuda vuxna kvalitetsutbildning går tillbaka till 1980 när det första utbildningscentret öppnades i New York och har varit baserat i Martinsburg, WV, sedan 2006. Martinsburg College och dess anslutna företag har varit pionjärer inom kompetensbaserat lärande, teknik -assisterad utbildning och distansutbildning. Studentcentrerad utbildning introducerades först i våra tegel- och murbrukskolor 1980. I takt med att utbildningstekniken förbättrades kunde Martinsburg College dra nytta av årtionden av skolundervisning och introducerade högkvalitativa distansutbildningsprogram. För närvarande använder alla Martinsburg College program distansutbildning. Våra programkvalitet och vår stora erfarenhet av att stödja vuxna elever i icke-traditionell pedagogisk leverans har resulterat i en genomgående hög studentavslutning och studenttillfredsställelse.

Martinsburg College strävar efter att erbjuda högkvalitativa, relevanta och prisvärda distansutbildningsprogram till individer som vill förbättra sin personliga och professionella utveckling och karriärtillväxtmöjligheter.

Martinsburg College är ackrediterat av Distacion Education Accrediting Commission (DEAC).

Platser

  • Martinsburg

    Aikens Center,341, 25404, Martinsburg

    Frågor