Keystone logo
Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Introduktion

Kazakas nationella jordbruksuniversitets huvudsyfte är att integrera vetenskap och industri, skapa ledningar för kommersialisering av immateriella rättigheter och teknikprodukter och utbilda högkvalificerad vetenskaplig - pedagogisk personal genom grundläggande och tillämpad vetenskaplig forskning och andra vetenskapstekniska projekt.

Universitetet har koncentrerat sina resurser och har blivit kärnan i den pedagogiska, vetenskapliga och innovativa miljön i den agrar-industriella utvecklingen som väsentligt påverkar dess konkurrenskraft i den branschen.

Universitetet integreras för närvarande framgångsrikt i världens vetenskapliga utrymme, samarbetar med ledande utländska universitet och vetenskapliga centra och realiserar internationella program om globala mänskliga frågor som klimatförändringar, miljöskydd, livsmedelssäkerhet, brist på dricksvatten och andra.

Platser

  • Almaty

    Abay Avenue,8, 050010, Almaty

    Frågor