Keystone logo
© Elisava
Institut Tecnic Tecnologic Internacional

Institut Tecnic Tecnologic Internacional

Institut Tecnic Tecnologic Internacional

Introduktion

På ITTI Sports Institute fokuserar vi på att utbilda innovativa proffs för sportbranschen. Vi tillhandahåller praktiska program och samarbetar med ledande företag för att säkerställa en framgångsrik arbetsplacering. Vi strävar efter att vara en global ledare inom sportledningsutbildning, erkänd för vår akademiska spetskompetens, anpassningsförmåga och innovation, såväl som våra utexaminerades positiva inverkan på den globala sportsektorn.

Visumkrav

Visum och uppehållstillstånd

Studenten kommer att ansvara för att bearbeta den nödvändiga dokumentationen för att få dokumentationen för sin vistelse och juridiska beständighet i den stat där programmet undervisas.

Beroende på vilket utbildningsprogram de har anmält sig till kommer studenten att få det nödvändiga och/eller obligatoriska eller ytterligare läromedel enligt lärarteamets bedömning. Vid officiell utbildning kommer studenten att få det officiella materialet från den tekniska tillverkaren; Om det inte tillhandahålls av tillverkaren kommer studenten att förses med det material som den akademiska ledningen anser för att få sin certifiering, samt kompletterande aktiviteter och workshops som säkerställer godkänt på sitt officiella prov. När utbildningen på grund av sin karaktär inte kan officiellt certifieras av en tillverkare får du det kompletterande material som lärarteamet anser är optimalt för ditt lärande och ditt PFM (Final Master's Project).

Likaledes, och beroende på fallet och på begäran av studenten innan utbildningens start, kommer ITTI att tillhandahålla studenten nödvändigt material, programvara och utrustning med hög teknisk kvalifikation, som alltid måste användas av studenterna. och överallt respektera instruktionerna från instruktörer och/eller bruksanvisningar. Den försämring som orsakas av nämnda material, till följd av en uppenbart felaktig användning av detsamma av eleven, kommer att tvinga eleven att täcka de kostnader som uppstår vid återställandet av den försämrade utrustningens ursprungliga och/eller funktionella skick eller material.

Studenten kommer att vara ensam ansvarig för allt innehåll som han eller hon individuellt genererar, utvecklar och/eller sprider på ITTI, eller någon av de virtuella eller fysiska medier (webb, sociala nätverk, tidningar, etc.) som ITTI är ägare till. ITTI är befriad från allt ansvar som kan uppstå relaterat till innehållet som sprids av studenterna när de använder någon av de ovan nämnda medierna.

Stipendier och finansiering

Stipendier kommer att delas ut baserat på meriter och/eller ekonomiskt behov under de villkor som bestäms av den enhet som beviljar motsvarande stipendium.

De olika stipendierna och befordringarna för att få tillgång till programmen som beviljas av ITTI eller andra enheter är inte kumulativa med varandra om det inte uttryckligen anges i grunden för stipendiet eller befordran.

Platser

  • Barcelona

    Ronda del General Mitre, 116, 08021, Barcelona

Frågor