Keystone logo
© Tufigno Photo Services
EIM - European Institute of Management

EIM - European Institute of Management

EIM - European Institute of Management

Introduktion

European Institute of Management föreställer sig en distinkt annorlunda 2000-talets online-lärande och forskningsgemenskap där yrkesverksamma arbetar tillsammans och lär sig hur man tillämpar kunskap för att hitta kort- och långsiktiga lösningar för sin organisation och skapa positiva förändringar i sitt jobb och i sitt liv.

Att lära på EIM handlar om att bygga professionella 2000-talskompetenser som eleverna kan tillämpa direkt på jobbet och i sitt liv. Det är så vi försöker få dig som proffs att växa och få händerna i luften.

Dessa kompetenser omfattar akademiska och metodiska kompetenser tillsammans med att stärka studentens sociala och personliga kompetenser som krävs för att vara konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden nu och i framtiden.

Vi tillämpar personliga, lärandecentrerade och mycket interaktiva didaktiska metoder levererade av ett internationellt fakultetslag med professorer och coacher med mer än 10 års yrkeserfarenhet. EIM använder integrerade online-inlärningsteknologier och metoder för att kontinuerligt förbättra inlärningsupplevelserna för eleverna.

100 % interaktivt lärande online

Vi föreställer oss en distinkt annorlunda 2000-talets onlineinlärningsmetod.

Vi tillämpar den berömda Oxbridge-inlärningsmetoden. Denna metod är baserad på interaktiva handledningstillfällen där studenterna kommer att introduceras till teori kombinerat med veckouppgifter som involverar läsning av vetenskapliga och professionella artiklar och förberedelse av skriftliga uppgifter i form av akademiska artiklar, internationella fallstudier och, där så är möjligt, livs- fallstudier med internationella företag eller utifrån din egen organisation.

Studenter kommer att få veckomatning från kamrater och föreläsare. Inlärningsmetoden kommer vidare att innefatta workshops och debatter om strategiutveckling samt presentationer av företagsledare. I stödet ingår regelbundna individuella coachningssessioner för att vidareutveckla studenternas strategiska och ledarskapskompetenser under MBA-programmet.

Klassmaterial, uppgifter och betyg hanteras online via EIMs lärplattformar, inklusive videokonferenser för att stödja handledningar och coachningssessioner. Betyg hanteras och är tillgängliga via EIM Smartsheets studentinformationsplattform.

Var kan du använda din examen?

Våra institutioner och examensprogram är fullt ackrediterade av Malta Further and Higher Education Authority (MFHEA). Med denna ackreditering kan dina utbildningar erkännas i många länder. Detta gör att du kan fortsätta dina studier i olika länder, och du kan få dina kunskaper och kompetenser erkända inom en bredare geografisk arbetsmarknad.

För att möjliggöra erkännande i andra länder deltar Malta i de så kallade meta-ramverken, som möjliggör att nationella kvalifikationer kan jämföras och deras nivå erkänns i olika länder, se MFHEA Reference Report 2016.

Maltas deltagande i kvalifikationsramen för det europeiska området för högre utbildning innebär att din examen också kan erkännas i de 49 medlemsländerna i det europeiska området för högre utbildning (EHEA), inklusive alla medlemmar av Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet plus åtta eurasiska länder medlemsländer EHEA.

På samma sätt gör Maltas deltagande i det transnationella kvalifikationsramverket att din examen kan erkännas i 31 medlemsländer i Commonwealth i Afrika, Asien, Karibien, Europa och Stillahavsregionerna Commonwealths medlemsländer TQF.

186882_186845_TICKET.hs_file_upload-AACSB-logo-member-color-RGB1.jpg

EIM Research Institute

Forskarna vid EIM Research Institute har lång erfarenhet av akademisk och tillämpad forskning inom ämnen relaterade till European Institute of Managements studieområden, inklusive forskningsmetoder, management, entreprenörskap, hållbarhet, internationalisering av företag, digital transformation, fintech, maskin lärande, datavetenskap, AI, plattformsbaserade affärsmodeller m.m. Några av våra aktuella forskningsämnen är:

  • Hastighet för internationalisering av innovativa högteknologiska företag
  • Live fallstudier i högre utbildning
  • Rättvisa för dynamiska prissättningsstrategier
  • Design av flera fallstudier som forskningsmetodik
  • Hållbar mobilitet
  • Smart mobilitet och integrationen av kollektivtrafiken i Latinamerika

Vårt team av erfarna forskare har publicerat och presenterat flera hundra akademiska artiklar i peer-reviewed tidskrifter eller vid akademiska konferenser med flera tusen citeringar. De flesta av dem är också ledamöter i akademiska tidskrifters redaktioner. Vi ser alltid fram emot att träffa motiverade forskare som vill bli en del av vårt team.

Frågor