Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
University of Denver, Graduate School of Social Work

University of Denver, Graduate School of Social Work

University of Denver, Graduate School of Social Work

Introduktion

University of Denver Graduate School of Social Work är platsen för människor med syfte - mångfaldiga, kreativa lärare, forskare och socialarbetare som främjar social rättvisa genom modiga idéer och handling. Vårt arbete styrs av bevis, drivs av vårt samhälle och inspirerat av Colorados anda av upptäckt, innovation och öppenhet.

Våra värderingar

Socialt arbetes vägledande filosofi inkluderar värderingar som skapar ramar för socialt arbete utbildning, forskning och samhällsengagemang.


Progressiva ideal

Rättvisa och jämlikhet, social och ekonomisk rättvisa, kulturell mångfald och frihet

Systemfokus

Socialt arbetes unika fokus på system och deras inverkan på människor som det centrala konceptet som formar vår läroplan, forskning och praktik

Kunskap om socialt arbete

Excellens i utvecklingen av kunskap om socialt arbete och dess spridning till studenter, samhällen och beslutsfattare

Social förändring

Ansvar för att främja social förändring och leda socialarbetarprofessionen i denna satsning

Platser

  • Denver

    2148 S High St, Denver, CO, United States, 80208, Denver

    Frågor