Sjöfartsstiftelsen certifikat

ShippingCollege

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Sjöfartsstiftelsen certifikat

ShippingCollege

Kursen täcker Grunderna för global sjöfart Med särskild inriktning på containerisering och linjetrafik. Alla våra kurser är online kurs Den här kursen är Riktad mot en person som vill komma in i sjöfartsindustrin i en förvaltningsroll, En ny rekrytering som börjar i branschen, en receptionist eller assistent inom sjöfartsindustrin eller någon som vill komplettera sin befintliga kunskapsbas.

Detta är en fristående certifikatkurs.

Kursupplägg

Sjöfartsstiftelsen certifikat

 • Internationella sjöfartshandeln
 • Fartyg och lasttyper
 • Container Export och Import Transaktioner
 • Typer av frakttjänster
 • Nyckelrollspelarna inom sjöfart
 • Översikt över sjöfartsdokument
 • Fraktterminologi - Ordlista om industrivillkor

Kurskrav

 • Engelska, alla kurser är skrivna på engelska eftersom detta är det primära språket för global verksamhet.
 • Dator, internetanslutning och skrivare (om du vill skriva ut kursen).
 • En giltig e-postadress.
 • Tid avsatt för att studera enligt kursens krav

Kursstruktur

2 veckors deltid eller 4 dagar på heltid.

Deltid studier - Där du studerar deltid på kvällarna och på helgerna med vårt online-träningsprogram.

Heltidsstudier - När du tar ledig tid att studera på heltid med vårt onlineutbildningsprogram Rekommenderat studietid avsatt - vi rekommenderar 5 till 7 timmar per vecka för varje modul / pilotcertifikat dvs deltid 2 veckors pilotcertifikatkurs behöver 10 till 15 timmar . Tiden varierar beroende på studentens ursprungliga kunskaper i kursmaterialet.

En mjuk kopia av din fullständiga kursmodul i PDF-format kommer att finnas tillgänglig på e-campusen för att ladda ner. Du kommer då att kunna skriva ut en kopia för studieändamål om du väljer. Pass mark = 65%

Eleverstöd

 • Personlig e-handledare - Du kommer att nomineras en personlig e-handledare, all kommunikation med din e-handledare kommer att ske via e-post. Du kan kontakta din e-handledare när som helst angående din kurs.
 • Studentforum - Ett studentforum finns tillgängligt online på e-Campus för diskussioner, frågor och nätverk med likasinnade kollegor

Passerar din kurs

Vid kursen får du ett e-certifikat via e-post.

Kursens mål

Efter avslutad kurs kommer du att kunna:

 • Säkra en position inom sjöfartssektorn
 • Vara berättigad till framsteg inom ditt företag
 • Var säker på att du är professionellt utbildad och utrustad för sjöfartssektorn
Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
4 - 14 dagar
Deltid
Heltid
Price
Pris
120 USD
Full förskottsbetalning
Information
Deadline
Locations
Storbritannien - UK Online
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Storbritannien - UK Online
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan