Läs den officiella beskrivningen

Vem är kursen för?

  • För nybörjare som börjar med hantering av konton.
  • Människor som är intresserade av att hantera konton via Sage 50-programvaran.

Bedömning:

  • I slutet av kursen kommer du att behöva sitta ett online multipelprovstest. Ditt test kommer att bedömas automatiskt och omedelbart så att du omedelbart kommer veta om du har lyckats.
  • Innan du sitter för din tentamen får du möjlighet att testa din skicklighet med en mock-examen.

certifiering:

  • Efter att du framgångsrikt har klarat provet kommer du att kunna få ett ackrediterat certifikat för prestation. Du kan dock också få ett kursavslutningscertifikat efter avslutad kurs utan att sitta för provet. Certifikat kan erhållas antingen i papperskopia till kostnaden för £ 39 eller i PDF-format till kostnaden för £ 24.

Krav

Våra Sage 50 konton

Observera: För övningsändamål bör du ha Sage 50-programvara installerad på din dator. Programvaran ingår inte i kursen. Sage ger en gratis onlineversionsversion av programmet Sage 50 Accounts, vilket är mer än lämpligt för att studera kursen och lära sig hur man använder programvaran. Du får de fulla instruktionerna för att ladda ner gratis Sage 50-programvaran på din kurssida.

Kursplan:

Sage 50 Konton för nybörjare

Modul 1: Programmets grunder

Modul 2: Återställa och säkerhetskopiera data

Modul 3: Grundinställning och detaljer

Modul 4: Kontoplanen

Modul 5: Bankintäkter

Modul 6: Bankbetalningar

Modul 7: Finans

Modul 8: Kunder

Modul 9: Leverantörer

Modul 10: Arbeta med listor

Modul 11: Batchfakturor

Modul 12: Servicefakturor

Modul 13: Behandling av fakturor

Modul 14: Produkt och tjänster

Modul 15: Lagerkontroll

Modul 16: Produktfakturor

Modul 17: Produktkreditanteckningar

Modul 18: Granska dina konton

Modul 19: Åldrade debitorer och uttalanden

Modul 20: Kundintäkter

Modul 21: Kundaktivitet

Modul 22: Leveransbatchfakturor

Modul 23: Leverantörsbetalningar

Modul 24: Mer om den nominella ledaren

Modul 25: Mer om bankkonton

Modul 26: Använda kassan

Modul 27: Bankavstämning

Modul 28: Återkommande poster

Modul 29: Momsavkastning

Modul 30: Mer om rapporter

Modul 31: Använda instrumentpaneler

Sage 50 konton Intermediate Level

Modul 1: Förskottsbetalningar och upplupningar

Modul 2: Fasta tillgångar

Modul 3: Leveransadress

Modul 4: Beställningsorder

Modul 5: Memorera inköpsorder

Modul 6: Inspelningsleveranser

Modul 7: Mer om inköpsorder

Modul 8: BOM

Modul 9: Val av produktpriser

Modul 10: Försäljningsorder

Modul 11: Återkommande försäljningsorder

Modul 12: Behandling av försäljningsorder

Modul 13: Använda filter och sökning

Modul 14: Kreditkontroll

Modul 15: Chasing Debt and Debt Analysis

Modul 16: Tvisterade fakturor

Modul 17: Kundbidrag

Modul 18: Sen betalningslagstiftning

Modul 19: Avskrivning av osäkra fordringar

Modul 20: Kassaflödesprognos

Sage 50-konton Avancerad nivå

Modul 1: Företagsöversikt

Modul 2: Kostnad för försäljning (stängningslager)

Modul 3: Importera data

Modul 4: Batch och globala förändringar

Modul 5: Kundrabatter

Modul 6: Citat

Modul 7: Vinnande och förlorande citat

Modul 8: Pro Froma Fakturor

Modul 9: Kontra poster

Modul 10: Revisionsspåret

Modul 11: Korrigeringar

Modul 12: Lösenord och åtkomsträttigheter

Modul 13: Ställa in en budget

Modul 14: Inrätta avdelningar

Modul 15: Institutionella budgetar

Modul 16: Projektkostnad

Modul 17: Projektkostnadsexempel

Modul 18: Projektavslutning

Modul 19: Rapporter Designer Grundläggande färdigheter

Modul 20: Report Designer Wizard

Modul 21: Rapport Designer Extra

Modul 22: Utländsk näringsidkare och valutor

Modul 23: Fakturor och betalningar i euro

Modul 24: Leverantörer och betalningar i utländsk valuta

Sage 50 Lön för nybörjare

Modul 1: Lönegrunder

Modul 2: Företagsinställningar

Modul 3: Lagstiftningsinställningar

Modul 4: Grundläggande pensionssystem

Modul 5: Betalningselement

Modul 6: Bearbetningsdatum

Modul 7: Tillägg av befintliga anställda

Modul 8: Lägga till nya anställda

Modul 9: Grunderna för löneförädling

Modul 10: Ange betalningar

Modul 11: Förhandsuppdateringsrapporter

Modul 12: Uppdatering av poster

Modul 13: Grunderna för e-inlämning

Modul 14: Processlön (november)

Modul 15: Anställningsrekord och rapporter

Modul 16: Redigering av anställningsrekord

Modul 17: Processlön (december)

Modul 18: Återställ Betalningar

Modul 19: Snabb SSP

Modul 20: En anställd lämnar

Modul 21: Slutlig lönekörning

Modul 22: Rapporter och historiska data

Modul 23: Årsredovisning -

Sage 50 Lön mellannivå

Modul 1: Översiktens vy och kriterier

Modul 2: Globala förändringar

Modul 3: Tidskrifter

Modul 4: Institutioner och analys

Modul 5: Semesterplaner

Modul 6: Inspelning av helgdagar

Modul 7: Frånvaro skäl

Modul 8: Lagstadgad sjukbetalning

Modul 9: Lagstadgad moderskapslön

Modul 10: Studentlån

Modul 11: Företagsbilar

Modul 12: Arbetsplatspensioner

Modul 13: Semesterfonder

Modul 14: Rulla tillbaka

Modul 15: Lösenord och åtkomsträttigheter

Modul 16: Alternativ och Länkar

Modul 17: Länka lön till konton

Program undervisas på:
Engelska

Se 365 fler kurser från John Academy »

Denna kurs är Online
Startdatum
Duration
Kontakt Skolan
Deltid
Heltid
Pris
17 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum