Nätbaserade PhD- och DBA-program

En PhD, eller en doktorsexamen, är en påbyggnadsexamen som utfärdas av universitet. Det är den högsta akademiska examen man kan uppnå inom ett ämne. En doktorsexamen i företagsekonomi (DBA) är en påbyggnadsexamen som erbjuds av handelshögskolor och universitet.

Att ta en PhD eller en DBA på nätet kan markant förbättra ens karriärutsikter. Speciellt för studenter eller yrkesverksamma som är intresserade av ledarskap, den akademiska världen, rådgivning, forskning och företagande kan en PhD eller en DBA erbjuda en fördel eller en vara obligatorisk.

Många universitet runt om i världen erbjuder nätbaserade PhD- och DBA-program.

Mångfalden olika DBA- och PhD-program kan vara överväldigande - men låt inte det hindra dig! Börja leta genom att se igenom de mest populära nätbaserade PhD- och DBA-programmen som anges nedan.

Nya nätbaserade PhD-program i juridik

Sabi University

DBA Doktor I Företagsekonomi

Januari 10, 2018
På Sabi University förbereder vi människor för att öka samhällets livskvalitet genom att öka den professionella förmågan hos ambitiösa företag och offentliga administratörer över hela världen.

Open University of Taras Shevchenko National University

Doktorsexamen I Redovisning Och Beskattning

Augusti 28, 2017
Ett av de bästa universiteten i världen och 200 år gammal. En doktorsexamen i redovisning och beskattning som erbjuds av Taras Shevchenko National University of Kyiv - KNU Open University, är doktorandkursen som följer på från en mästare i redovisning och beskattning. Doktorandkursen utvecklar kritiskt tänkande inom beskattning och redovisning. Programm… [+]et studerar inte bara vanliga redovisningsmetoder utan också ekonomi, beslutsfattande teori, beskattning och statistiska data. Studier kan också omfatta finansiell rapportering, informationsekonomi och effekterna av beskattning på företag och privatpersoner. [-]

Open University Of Cyprus

PhD I Informations- Och Kommunikationssystem

Juli 27, 2017
Den "informations- och kommunikations" forskarutbildningen har som huvuduppgift forskning om frågor som rör information och kommunikationssystem.

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är en nätbaserad PhD?

En doktorsexamen, eller en PhD, är en forskarexamen som ger innehavaren titeln "doktor". I de flesta fall är en PhD den högsta examen man kan ta inom ett ämnesområde, och därför markerar denna examen den högsta kvalifikationsnivån inom ämnesområdet. Många universitet runt om i världen erbjuder nätbaserade PhD-program. Nätbaserade PhD-program är perfekta för studenter som inte kan åka till universitetet regelbundet på grund av sitt arbete eller andra åtaganden, eller på grund av långa avstånd. De som lyckas på ett nätbaserat PhD-program får samma examen som de som går ett vanligt icke-nätbaserat program.

Det finns många fördelar med att ta en PhD på nätet. Nätbaserade studier innebär att man inte behöver pendla till universitetet. Nätbaserade kurser gör att studenterna kan studera när som helst, dag eller natt, oavsett var de kan få tillgång till internet. Den flexibilitet man får genom nätbaserade PhD-studier uppskattas bland annat av yrkesaktiva människor, av studenter som har familj och av de som är geografiskt isolerade. En del väljer att gå nätbaserade PhD-program för att få tillgång till de extra fördelar man får med e-lärande. Genom det nätbaserade formatet upplever en del studenter att de får fler möjligheter att direkt kommunicera med sin handledare och sina medstudenter. Dessutom tycker en del PhD-studenter som bedriver forskning inom detta ämnesområde att det är enklare att gå ett nätbaserat PhD-program då det gör att de bättre kan fokusera på att samla information direkt från källan.

Nätbaserade forskarutbildningar finns inom många akademiska ämnesområden, inklusive samhällsvetenskap, utbildning, hälsovetenskap, affärer och fysik. Ämnena man studerar och kurserna kommer att variera beroende på ämnesområdet. I allmänhet krävs både kurser och oberoende forskning för att slutföra en nätbaserad PhD.

Att ta en PhD på nätet kan markant förbättra ens karriärutsikter. Speciellt för yrkesverksamma som är intresserade av ledarskap, den akademiska världen, rådgivning, forskning och företagande kan en doktorsexamen erbjuda en fördel eller en vara obligatorisk.

Studieavgifterna på nätbaserade PhD-program varierar kraftigt från universitet till universitet. Universitetet, platsen, programmet och ämnesområdet kan alla vara avgörande faktorer för kostnaden för en nätbaserad doktorsexamen. Vissa fakulteter kan ha möjlighet att erbjuda ekonomiskt stöd eller råd om hur man går till väga för att erhålla stipendier och annat stöd. Det är viktigt att kontakta universiteten för specifik information om kostnaderna i samband med en nätbaserad forskarutbildning.

Kraven för att få plats på ett nätbaserat PhD-program kan också variera beroende på ämnesområdet och universitetets specifika krav. Många universitet kräver att de sökande har en masterexamen, medan vissa accepterar en övergång direkt från en kandidatexamen. Vissa universitet kräver också att sökanden lämnar in betyg från antagningstest eller språkfärdighetsprov. När man väl har kommit in på ett PhD-program måste man som student uppfylla minimikraven på de obligatoriska kurserna. Studenter på nätbaserade program måste också slutföra självständig forskning och skriva någon sorts avhandling som bidrar på ett betydande sätt till det aktuella ämnesområdet.

Strukturen och varaktighet på ett PhD-program beror ofta på traditionen i landet universitetet som erbjuder programmet ligger i. Till exempel måste PhD-studenter i Kanada klara omfattande tentor efter sina två första år på PhD-programmet för att bli PhD-kandidater. I Tyskland är det mindre vanligt att PhD-studenter måste ta obligatoriska kurser. I stället får de studievägledning i sin forskning från en professor eller kommitté. I de flesta länder kommer tiden som krävs för att slutföra en PhD bero på den individuella studenten och dennes forskning.

Universitet i länder över hela världen erbjuder nätbaserade forskarutbildningar. Det nätbaserade formatet gör att studenterna kan bo var som helst - till och med på en helt annan kontinent. Läs mer om nätbaserade PhD-program på toppuniversitet runt om i världen här.