PhD i supply chain och inköp

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

PhD i supply chain och inköp

OUS Royal Academy of Economics and Technology in Switzerland

3 TOP UNIVERSITETER = 1 EUROPEISKA DOKTORATET

Alla studenter har förutom ABMS Schweiz doktorsexamen en gemensam doktorsexamen med universitetet i Dąbrowa Górnicza (WSB) och Taras Shevchenko National University (KNU). ABMS är certifierad av EFMD EOCCS, den schweiziska nationella kvaliteten på utbildningen (EduQua) och ASIC UK. WSB är ett europeiskt erkänt universitet och KNU är ett europeiskt offentligt universitet grundat för 200 år sedan och rankat bland topp 500 universitet i världen.

3 översta europeiska universitet = bästa virtuella / online-programmet = 1 topp europeisk doktorgrad SCHWEIZ + EU + TOP RANKED 500

PhD i Supply Chain och upphandling program övervakas av ABMS Centrum för strategiska inköp och Supply Management. Det bör nämnas att inköpshantering samt försörjnings förfaranden betraktas som komplicerade uppgifter överväger den hårda konkurrensen som finns i vår omgivning. Studenter som utövar denna kvalifikation måste fokusera på följande på ett övergripande sätt:

 • affärsprocedurer
 • Konfiguration av produkter
 • Teknologi
 • Trender på marknaden
 • Kundernas beteende

Studenterna ges kunskap samt färdigheter som anses som viktigt för att utforska samt förklara komplicerade frågor som kan uppstå vid upphandling samt försörjningssystem på detta sätt de kan också söka lösningar för komplicerade problem i en anständig sätt. Kurs fokuserar också på olika aspekter med framtiden för upphandling samt förvaltning av utbudet och dessa tas som interna funktioner som finns i en organisation.

Förslagen i samband med doktorsexamen inom Supply Chain och inköp är i allmänhet relaterade till att ta itu med frågor som visar relevans med mönster, kontroll, planering samt konsekvent förbättring av utbudsstyrning samt upphandling. Fokus för forskningsrelaterade förslag kan vara på något av följande:

 • outsourcing
 • globala inköp
 • Upphandling Riskhantering
 • Supplier Relationship
 • grön upphandling
 • Offentlig upphandling
 • Leverantör och upphandling segmente
 • Supply Cain på tillväxtmarknaderna samt ekonomi
 • Utvärdering av leverantör, utveckling samt val

Det finns goda karriär relaterade möjligheter för personer som utövar denna kvalifikation.

Detta program motsvarar EQF (europeisk referensram för kvalifikationer) Nivå 8 - doktorsnivå.

Detta program motsvarar 180 högskolepoäng

Hur länge ska vara min avhandling?

Vanligtvis från 60.000 - 100.000 ord, är studenter tillåtet att ha 10% mindre eller mer.

Har du nämner på doktorsexamen på nätet eller distans?

Nej.

Kan jag använda titeln?

Vi har bett de schweiziska myndigheterna om titeln, och deras svar var (Eleverna får använda titeln de fick från skolan)

Finns det en "avhandling försvar"?

Ja, och vi rekommenderar eleverna att göra det i Schweiz men det kan göras på nätet också, du behöver kamera och mikrofon.

Studie Språk: denna studie program undervisas helt på engelska. Vi har 4 intag per år: januari, april, juli och oktober

Är ABMS Ackrediterade av ett erkänt europeiskt ackrediteringsorgan?

Ja, ABMS är tillåten, valideras, certifierad, ackrediterade och en institutionell medlem i över 50 offentliga / privata organisationer.

Förkunskapskrav

 • Längd: 1 års studie + avhandling (uppsats tar i genomsnitt 2 år)
 • Ålder: Minimiålder 25 år
 • Tidigare studie: magisterexamen eller motsvarande
 • Engelska nivå: IELTS eller motsvarande (endast för studenter från icke-engelskspråkiga länder eller elever som inte studerar på engelsktalande skola)
 • Studie Metod: 100% Internet / Distans
 • Kostnad: 24900 euro (för hela utbildningen)

Notera: Studieavgift ingår inte ansökan och bokningsavgift (för att garantera dig en studieplats) på 240 Euro (engångsbetalning och återbetalas ej).

Moduler:

För doktorsexamen är din avhandling den viktigaste delen, måste du skriva hela avhandlingen om "Supply Chain och inköp" med en av våra handledare.

Följande moduler du kommer att studera under det första året:

 • Global Management
 • Strategic Management och ledarskap
 • Projektledning
 • Strategiska Information System Analyser
 • Redovisning och finansiering
 • Research Methods
 • Electronic Research Methods
 • Dynamiska hemsidor
Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
3 år
Deltid
Heltid
Price
Pris
3,460 EUR
Totalkostnad
Information
Deadline
Locations
Schweiz - Zürich, Zurich
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Schweiz - Zürich, Zurich
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan