Bli en FELASA-godkänd utsedd veterinär

LabVet Europe-programmet kvalificerar dig att arbeta som utsetts till veterinär inom laboratoriet i enlighet med EU-direktivet 2010 om produktion av djur som används för vetenskapliga ändamål, tidigare känd som FELASA-kategori D.

LabVet-programmet är ett 100% online-program som är utformat för att ge veterinärmedicinska laboratorier kunskaper och färdigheter som behövs i ditt dagliga arbete som utsedd veterinär.

"Vårt mål är att erbjuda ett program på hög nivå, hög kvalitet och enkel tillgång till utvalda veterinärer över hela världen"

Programchef, professor Axel Kornerup

Kursmoduler

Labvet Europe-programmet består av 6-kurssmoduler. Var och en av dem ger ett unikt perspektiv på laboratoriedjurvetenskap. Kombinerade ger dessa kurser dig färdigheter att bli en skicklig utsedd veterinär. Alla kurser undervisas på engelska.

De 6 modulerna är

 • Modul 1 - Lagstiftning och veterinärmedicinsk kommunikation
 • Modul 2 - Etik, djurskydd och de tre Rs
 • Modul 3A - Djurvård, förvaltning och veterinärmedicinsk kommunikation
 • Modul 3B - Hälsa
 • Modul 3C - Genetik och avel
 • Modul 4 - Anestesi, analgesi, kirurgi
 • Modul 5 - DV: s roll i modellering av mänskliga sjukdomar hos djur
 • Modul 6 - Introduktion till den lokala miljön

Undervisning

Detta online-lärande program gör det möjligt för dig att få tillgång till vår kunskap och undervisning var du än är och när det är bekvämt för dig.

Under en modul hittar du relevanta texter, videoklipp och ljudfiler på LabVet Europe e-learning plattform. Dessutom kommer du att bli ombedd att delta i ett antal onlineaktiviteter som diskussioner och online självtestning.

Programmet avslutas med ett slutligt skriftligt och muntligt prov.

En deltidstudie som är utformad för att passa yrkesverksamma med heltidsjobb. LabVet-programmet motsvarar 6 månaders heltidsstudie. Du har upp till 6 år från den dag du är antagen för att slutföra programmet.

certifiering

Få officiell dokumentation för dina kompetenser

LabVet Europe-programmet är ackrediterat av Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA). FELASA är en erkänd europeisk icke-statlig organisation som - bland olika olika uppgifter - certifierar institutioner som vill utbilda experter på djurförsök. FELASA-ackrediteringen är högt erkänd i alla EU-länder och därutöver.

Med ett certifikat från LabVet Europe-programmet har du officiell dokumentation för dina kompetenser och uppfyller de europeiska kraven på utsedda veterinärer enligt EU-direktiv 2010/63 / EU, artikelnr. 25:

"Medlemsstaterna ska se till att varje uppfödare, leverantör och användare har en utsedd veterinär med kompetens inom laboratoriedjursmedicin eller en lämplig kvalificerad expert, där det är lämpligare, med rådgivande uppgifter i fråga om välbefinnande och behandling av djuren ”

Viktigaste fördelarna

För laboratoriedjurdyr veterinärer som arbetar i ett icke-europeiskt laboratorium kommer certifieringen av djuranläggningar på europeisk nivå att vara en väsentlig del av att uppfylla kraven från europeiska företag, när de arbetar med dessa anläggningar och från europeiska tidskrifter när publicering av arbete utfördes på anläggningarna .

Du kommer att få ingångsnivån för en utsedd veterinär (DV) enligt beskrivningen i direktiv 2010/63 / EU och arbetsdokumentet om utveckling av en gemensam utbildningsram för att uppfylla kraven enligt direktivet 19-20 Februari 2014.

Tillträde

Antagningskriterier för LabVet Europe

 • En examen i veterinärmedicin / doktor i veterinärmedicin (DVM) eller motsvarande;
 • Laboratorie djurvetenskap EU Funktion ABD eller annan FELASA kategori C ekvivalent;
 • Minst två års relevant arbetserfarenhet och
 • Kunskaper i engelska

Laboratorie djurvetenskap EU Funktion ABD

EU-funktionen ABD-kursen kvalificerar dig att arbeta självständigt med laboratoriedjur i enlighet med EU-direktiv 2010/63 / EU artikel 23.2, tidigare känt som FELASA kategori C.

Kursen ger praktisk och teoretisk introduktion till hantering, boende och användning av laboratoriedjur och hur man byter ut, förfinar och minskar användningen av levande djur för forskning. Följande funktioner är täckta: A) Utföringsprocedurer på djur; B) Utformning av förfaranden och projekt och D) Euthanize djur.

EU-funktionens ABD-kurs kräver ett kort besök i Danmark.

Pris

 • € 3,500 för LabVet Europe
 • € 5000 för Labvet Europe inklusive EU-funktion ABD-kurs

Ansökningsprocess

Fyll i ansökningsblanketten via LabVet Europe hemsida, www.labveteurope.ku.dk, och kom ihåg den dokumentation som krävs.

När du är antagen och vi har fått din betalning får du tillgång till inlärningsplattformen.

 • TYP: Fortsatt professionell utveckling
 • PLATS: Online-lärande
 • DURATION: 6 månader till 6 års deltidstudie (LabVet-programmet motsvarar ½ års heltidsstudie)
 • Språket engelska
 • CERTIFIERING: Certifierad som utsedd veterinär av Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA). Kandidat från University of Copenhagen .
 • DELTAGARE: Veterinärer inom laboratoriet
 • Inlämning: Ständigt
 • YTTERLIGARE INFO: www.labveteurope.ku.dk

Varaktighet och pris

Startdatum: Öppna anmälan

Varaktighet: Deltidsprogram som ska genomföras inom 6 år (motsvarar 6 månaders heltid).

Pris: € 3,500 för LabVet Europe eller € 5000 för Labvet Europe inklusive EU-funktion ABD-kurs.

Tidsfrist: Kontinuerlig upptagande och slutförande

Program undervisas på:
Engelska
Senast uppdaterad June 17, 2019
Denna kurs är Internet
Startdatum
Öppen registrering
Duration
6 månader
Deltid
Heltid
Pris
3,500 EUR
€ 3,500 för LabVet Europe eller € 5000 för Labvet Europe inklusive EU-funktion A / B / D-kurs
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum