Read the Official Description

Utbildningsprogrammet för den behöriga veterinären på laboratoriedjur

Labvet Europe-programmet syftar till att kvalificera utvalda veterinärer inom laboratoriedjur till den nivå som krävs enligt EU-direktivet från 2010 om skydd för djur som används för vetenskapliga ändamål och efterföljande riktlinjer. Det ska ses som en fortsättning på de kompetenser som erhållits genom att följa de tidigare FELASA-kategori D-programmen, men det är enbart dedikerat till de tusentals veterinärer som arbetar världen över som utsedda veterinärer inom laboratoriedjur.

Programmet är 100% online och det är ackrediterat av Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA). Det är strukturerat för att erbjuda dig kunskaper och färdigheter som du kan använda i ditt dagliga arbete som utsedd veterinär.

"Vårt mål är att erbjuda ett program på hög nivå, hög kvalitet och enkel tillgång till utvalda veterinärer över hela världen"

Programledare professor Axel Kornerup

Programmet är byggt kring undervisning och resurser, certifiering och Labvet Community. Studenter som är inskrivna i programmet kommer efter avslutat skaffa ett certifikat från FELASA och få tillgång till European LabVet Community.

Undervisning och resurser

Genom att anmäla sig till Labvet Europes onlineprogram får du tillgång till relevanta resurser och läromedel för utvalda veterinärer. Programmet är baserat på online-lärande vilket gör det möjligt för dig att få tillgång till vår kunskap och undervisning var du än befinner dig i världen och när det är bekvämt för dig.

Vår online plattform och material bygger på vår långa erfarenhet av att utveckla online-lärande och använder den senaste e-lärande och interaktiva tekniken. Under en modul hittar du relevanta texter, videoklipp och ljudfiler på LabVet Europe e-learning plattform. Dessutom kommer du att bli ombedd att delta i ett antal onlineaktiviteter som diskussioner och online självtestning. Programmet avslutas med ett slutligt skriftligt och muntligt prov.

Kurser

Labvet Europe-programmet består av 6 moduler och var och en av dem ger ett unikt perspektiv på laboratoriedjurvetenskap. Kombinerat utbildar de deltagaren att bli en skicklig veterinär. De 5 modulerna är:

 1. Modul 1 - Lagstiftning och veterinärmedicinsk kommunikation
 2. Modul 2 - Etik, djurskydd och de tre Rs
 3. Modul 3 A - Djurvård, förvaltning och veterinärmedicinsk kommunikation
 4. Modul 3 B - Hälsa
 5. Modul 3 C - Genetik och avel
 6. Modul 4 - Anestesi, analgesi, kirurgi
 7. Modul 5 - DV: s roll i modellering av mänskliga sjukdomar hos djur
 8. Modul 6 - Introduktion till den lokala miljön

certifiering

Bli en FELASA-godkänd utsedd veterinär genom Labvet Europe

LabVet Europe-programmet är certifierat av FELASA för att utbilda utvalda veterinärer (FELASA Kategori D). FELASA är en europeisk erkänd icke-statlig organisation som inom en rad olika uppgifter certifierar institutioner som vill utbilda experter på djurförsök. FELASA-ackrediteringen är högt erkänd i alla EU-länder och därutöver.

För laboratoriedjur veterinärer som arbetar i ett icke-europeiskt laboratorium kommer certifieringen av djuranläggningar på europeisk nivå att vara en väsentlig del av att uppfylla kraven från europeiska företag, när de arbetar med dessa anläggningar och från europeiska tidskrifter när de publicerar arbete som utförs i anläggningarna.

Med ett certifikat från LabVet Europe-programmet har du officiell dokumentation för dina kompetenser och uppfyller de europeiska kraven på utsedda veterinärer enligt EU-direktiv 2010/63 / EU, artikelnr. 25:

"Medlemsstaterna ska se till att varje uppfödare, leverantör och användare har en utsedd veterinär med kompetens inom laboratoriedjursmedicin eller en lämplig kvalificerad expert, där det är lämpligare, med rådgivande uppgifter i fråga om välbefinnande och behandling av djuren"

Lärandemål för LabVet Europe

kompetenser

Efter avslutad utbildning är praktikanten på

 • Inträdesnivån för en utsedd veterinär (DV) enligt beskrivningen i direktiv 2010/63 / EU och arbetsdokumentet om utveckling av en gemensam utbildningsram för att uppfylla kraven enligt direktivet 19-20 februari 2014.

Förutsedd kunskap

Vid inskrivning i programmet antas det att studenten har kvalifikationer som motsvarar den gamla FELASA-kategorin C eller den nya EU-funktionen A / B / D.

Kunskap

Efter avslutad utbildning vet praktikanten:

 • Olika etiska synpunkter på djurförsök, inklusive principerna för tre R, samt principer för god djurskydd och vetenskap
 • Principer för laboratorieodling inklusive buringsystem, miljöförhållanden, anrikning, hygien och arbetshälsa och säkerhet
 • Viktiga biologiska egenskaper hos relevanta arter och deras betydelse för vård och användning
 • Principer för modellering av mänskliga sjukdomar hos djur, inklusive metoder för utformning av förfaranden och projekt, för skapande och användning av genetiskt förändrade djur och för experimentell kirurgi.

Kompetens

Efter avslutad utbildning kan praktikanten:

 • Hitta de nödvändiga informationskällorna för att utföra DV: s uppgifter
 • Döda relevanta djur med högsta respekt för både vetenskapliga resultat och djurskydd
 • Gör rutinmässiga djurhusbesök, skade- och nyttoanalys, hälsoövervakning, strategier för biosäkerhet och sjukdomsutbrott, anestesi och smärtlindring och relatera det till vetenskapligt utfall och välfärd i djurförsök
 • Applicera internationella riktlinjer för nomenklaturen om genetiska varianter av laboratoriedjur
 • Sammanfattar DV: s lagstadgade uppgifter och yrkesmässiga krav i samband med personalinteraktioner, djurskyddsnämnden, medicinanvändning, import och export samt transport av laboratoriedjur, användning av genetiskt förändrade djur och genomförandet av de tre R
 • Förklara vikten av god djurhälsa och välfärd och behovet av en omsorgskultur och god vetenskap

Tillträde

Du kan ansöka om tillgång till LabVet Europe eller till LabVet Europe, inklusive funktionen ABD-kurs.

Ansökningsprocess

Fyll i ansökningsblanketten med nödvändig dokumentation.

Vi behandlar din ansökan så att du uppfyller behörighetskriterierna.

Om du uppfyller ansökningskriterierna får du ett inträdesbrev och en faktura.

När vi har fått din betalning får du tillgång till inlärningsplattformen.

Ansök om att bli deltagare i LabVet Europe för 3.500 euro.

Ansök om Labvet Europe inklusive funktion ABD-certifiering för 5000 euro.

Program taught in:
Engelska
Last updated February 12, 2019
Denna kurs är Online
Startdatum
Open Enrollment
Duration
Pris
3,500 EUR
Ansök om att bli deltagare i LabVet Europe för 3.500 euro. Ansök om fullständig kurs Ansök om Labvet Europe inklusive funktion ABD-certifiering för 5000 euro.
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Slutdatum