Read the Official Description

Förkunskapskrav

Vi inser att tekniska experter som arbetar med cybersäkerhet har olika akademiska och professionella bakgrunder. Därför tillåter våra antagningskrav diversitet men måste också se till att kvalificerade studenter är beredda att lyckas i detta högt tekniska akademiska program. Vi erbjuder tre nivåer av antagning beroende på akademisk bakgrund, akademisk prestation och yrkeserfarenhet hos sökanden.

  • ALLA NIVÅER: Alla sökande förväntas ha framgångsrikt genomfört ENEE 150, Intermediate Programming Concepts for Engineers eller motsvarande kurs före införandet.
  • Fullständig behörighet: Sökande måste ha en kandidatexamen i teknik, datavetenskap, tillämpad matematik eller fysik, från en ackrediterad institution, med en GPA på 3,0 eller bättre.
  • Preliminär behörighet: Sökande som har en examen i ett närbesläkat studieområde (dvs. Informationsteknik, Informationssäkring, Datainformationssystem) och en GPA på 3,0 eller bättre måste också ha minst en (1) av följande certifieringar: CompTIA Säkerhet, GIAC GSEC eller Certified Ethical Hacker-certifiering. Sökande antagna med preliminär antagning kommer att behöva slutföra två kärnkurser med minst en B eller bättre i varje kurs.
  • Icke-examenssökande (GRAD): Sökande måste ha en kandidatexamen, GPA på 3,0 eller bättre, inom andra studier som är nära relaterade till informationsteknik, informationssäkring eller datainformationssystem, en av de ovan nämnda certifieringarna och minst två års yrkeserfarenhet inom IT eller ett relaterat område. För att kvalificera sig för denna antagning, måste sökandena lämna en detaljerad beskrivning av sin tekniska arbetslivserfarenhet som ett personligt uttalande bifogat ansökan om tilläggsansökan i ansökan. Det här alternativet är baserat på en persons ansökan.
    Sökande som antas som icke-gradersökande studenter kommer att behöva slutföra två kärnkurser med minst en B eller bättre i varje kurs för att kunna betraktas som preliminär införande senare.
Program taught in:
Engelska

See 6 more programs offered by University of Maryland, A. James Clark School of Engineering »

Last updated October 13, 2018
Denna kurs är Online
Startdatum
Aug. 27, 2019
Jan. 2020
Duration
1 - 5 år
Deltid
Heltid
Pris
1,211 USD
$ 1.211 per kredittimme plus tilläggsavgifter
Deadline
Juli 27, 2019
Online Deadline Fall 2019
By locations
By date
Startdatum
Aug. 27, 2019
Slutdatum
Dec. 18, 2019
Application deadline
Juli 27, 2019
Online Deadline Fall 2019
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Maj 23, 2019
Application deadline
Kontakt Skolan
Online Deadline Spring 2019

Aug. 27, 2019

Location
Application deadline
Juli 27, 2019
Online Deadline Fall 2019
Slutdatum
Dec. 18, 2019

Jan. 2020

Location
Application deadline
Kontakt Skolan
Online Deadline Spring 2019
Slutdatum
Maj 23, 2019