Handla om

MAE-graden är utformad speciellt för lärare som vill ta ledarroll roller inom och utanför klassrummet, men som inte är intresserade av att få en administrativ godkännande. Det kännetecknas av föreläsningar, läsning av text, diskussioner och projekt med betoning på reflektion och skrivning. Kurser inkluderar studier i undervisning, ledarskap, forskning, läroplan / instruktion, metodik, bästa praxis, skolförbättring, teknikanvändning och ett mästers stängningsprojekt. Kurser uppfyller kraven för förnyelse av lärarbevis. Totalt krävs 40 semesterkredit timmar för programmets slutförande.

Vad du kan göra med denna grad

Master of Arts in Education grad förbereder pedagogiska ledare för klassrummet, samt samhällsutbildningspositioner över hela världen. Våra studenter är:

• lärarutbildare

• instruktionssamordnare

• Tekniska koordinatorer

• universitetsinstruktörer

• utbildare i militären, polisstyrkan och brandförebyggande yrken

Positioner i relaterade områden inkluderar:

• Teknikutbildare

• kursledare

• personalförvaltare

• Företagsledare / ledare

• Utbildnings- och arbetsförhållande chefer och specialister

• arkivister och museetekniker

Curriculum

Master of Arts in Education (MAE) examen kräver 20 kredit timmar av obligatoriska kurs och 20 kredit timmar av valbara kurser, (studenter kan bedriva en av de påtegningar eller certifikat som erbjuds genom programmet) för totalt 40 kredit timmar. Medan sökande ska vara aktiva i någon form av utbildning krävs inte ett lärarbevis för antagning. Framstående studenter ska ansöka via University of Illinois Springfield hemsida.

För att vara behörig för fullständig antagning måste en student ha fullgjort en kandidatexamen med ett betygsnivåmedelvärde på 3,0 eller bättre på en 4,0-skala. En student kan vara villkorligt tillåtet om GPA är mellan 2,50 och 3,0. Villkorlig antagning innebär att studenten måste uppnå en GPA på 3,0 eller bättre under de första åtta timmarna självklart. Om en student uppnår den nödvändiga GPA inom de första åtta timmarna, kommer han eller hon att bli fullständigt godkänd. Överföringskredit utvärderas på kursnivå med Online-koordinator och godkännande av EDL-ordföranden (Department of Educational Leadership Chair).

Graduate Översikt

rådgivning

Rådgivning för MAE utförs av MAE-samordnaren i samråd med institutionens ordförande. Inledande rådgivning måste vara slutförd vid slutet av studentens första termin. MAE-samordnaren hjälper studenten att planera sitt studieprogram, och en akademisk rådgivare ger assistans på studentens akademiska väg / kurser och ger karriärrådgivning.

Betygsättningspolicy

En godkänd kurs i en MAE kurs anses vara B eller högre. En bristande betyg ges för arbete under den nivån. Högst åtta timmar C (2.0) betyg gäller för graden (betyg på C- eller lägre godkänns inte), förutsatt att en GPA på 3,0 är uppnådd vid tidpunkten för examen och en godkänd studentförfrågan finns på fil i Kontoret för registrering och registrering.

Gradskrav

Det finns fyra kärnområdena krav för MAE-graden:

Förkunskapskrav

Program undervisas på:
Engelska

Se 4 fler kurser från University of Illinois Springfield »

Denna kurs är Internet
Startdatum
Duration
40 Öppettider
Deltid
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Slutdatum