Läs den officiella beskrivningen

Concordia University Chicago doktorandprogram i ledarskap med en specialisering i tidig barndomsutbildning fokuserar på förberedelse av självsäker och kompetent ledare som kan ge röst för små barn och som kommer att ägna sig åt att se till att alla små barn har tillgång till rättvisa, lämpliga och kvalitativa möjligheter till vård och lärande i alla åldrar och i alla miljöer.

Graden bygger på kandidatens tidigare arbete inom fältet. Programmet ger en teoretisk och praktisk ram för avancerat arbete och ledarskap inom tidig barndom med tonvikt på aktuell forskning.

EdD / Ph.D. Programmet ger möjlighet för nuvarande och framtida ledare inom området att utöka kunskapen i tidig barndomsutbildning och utveckla förståelser av aktuella och framtida problem inom området. Dessa möjligheter är organiserade i kurser, praktiska erfarenheter inom området och forskning.

Programmet gör det möjligt för kandidater att:

 • Stärka teoretiska förståelser av tidig barndomsutbildning.
 • Öka kunskapen om barns utveckling och lärande och utveckling, med tonvikt på det unga barnet.
 • Stärka kompetensen i utvecklingseffektiva tillvägagångssätt och innehållskunskap för att bygga meningsfull läroplan i tidig barndomsutbildning.
 • Utveckla färdigheter inom administration, förespråkning och organisation av utbildningsprogram för tidig barndom.
 • Öka medvetenhet och förespråkning av stödtjänster till familjer för småbarn.
 • Utveckla större kunskap genom forskning och analyser som vidareutvecklar och stöder aktuell kunskap inom området.
 • Förbered framtida utövare i två- och fyraåriga institutioner.

Lärandemål och kompetenser

Efter genomgång av alla kurser och avhandlingskrav kommer kandidaterna att ha teoretisk och praktisk kunskap och färdigheter i följande:

 • Ledarskap och förespråkande färdigheter i tidig barndomsutbildning som kommer att stödja den pågående utvecklingen av fältet.
 • Förståelse av metodik och lämplig praxis samt problem i offentliga och privata tidiga barndomsprogram med tonvikt på att kommunicera ny kunskap och kompetens inom fältet och till politiker och företagsledare som samarbetar med tidiga barndomspersonal för att genomföra positiva förändringar.
 • Tillämpning av barns utveckling av tidig barndomsutbildning till nuvarande praxis och forskning.
 • Analys av samtida tidiga utbildningsfrågor över hela landet med målet att identifiera forsknings- och förespråkningsbehov inom området som leder till löpande lösningar och bästa praxis.
 • Rik erfarenhet av pågående pedagogisk forskning som kommer att vidareutveckla utvecklingen och mognad av tidig barndomsutbildning som ett viktigt utbildningsområde.
 • Syntes av läroplanen, undervisningen och pedagogiken i ett tidigt barndomsarbete till ett effektivt lärarledarskap inom området för tidig barndomspolitik och -praxis.
 • Utformning och genomförande av lämpliga strategier för förbättrad undervisning och ledarskapspraxis som sedan kommuniceras till nästa generations tidiga barndomspersonal genom lärarutbildning, förespråkar och policyutveckling.
 • Utveckling av professionella vanor och ansvarsansvar för reflekterande praxis, vilket ger en modell för den reflektionen till kollegor och samhälle och samhälle.

Under hela programmet kommer kandidater att behöva reflektera över sina övertygelser och praxis som de avser tidig utbildning. Den reflektionen kommer att betona utvecklingen av kompetens och tjänarledarskap inom ramen för integritet och kristna värderingar.

Karriärer

Programmets inriktning är att förbereda tidiga barndomsproffs att ta ledarroll i tre huvudområden:

 • Högre utbildning (inklusive undervisning, service och forskning)
 • Ledarskap och administration av organisationer
 • Politik, förtal och politik

Nyutexaminerade av programmet har blivit tidiga barndomsledare i universitet, multisitprogram, pedagogisk planering och styrning och ledning.

Kursen ger möjlighet att få ett högkvalitativt utbildningsprogram som uppmuntrar till utveckling av kompetenser och kompetenser som behövs under hela kandidatens yrkeskarriär som en fulländad utbildare, administratör, forskare, politik och förespråkare eller andra ledarroll roller.

Programlängd

61-67 högskolepoäng *

Program undervisas på:
Engelska

Se 32 fler kurser från Concordia University Chicago - Online Degree Programs »

Senast uppdaterad October 17, 2018
Denna kurs är Online
Startdatum
Aug. 2019
Duration
Deadline
Kontakt Skolan
International Students. August 09, 2018 Domestic Students.
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Aug. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
International Students. August 09, 2018 Domestic Students.

Aug. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Kontakt Skolan
International Students. August 09, 2018 Domestic Students.
Slutdatum