Online Doctor of Business Administration (DBA)

Allmänt

Programbeskrivning

Översikt

European Business University of Luxembourgs Doctor of Business Administration (DBA) är en professionell doktorsexamen utformad för att förbättra verkställande och yrkesmässig praxis genom tillämpning av teori och forskning om komplexa frågor inom företag och ledning.

Online DBA ger arbetande yrkesverksamma möjligheten att få en terminalexamen medan de arbetar heltid oavsett geografisk plats. Onlineinfrastrukturen ger en interaktiv och interkulturell global inlärningsmiljö med tydliga fördelar. Tjäna ditt ackrediterade DBA helt online och utnyttja möjligheten att specialisera sig i en av fyra koncentrationer: Management, International Management, Finance eller Entrepreneurship.

Programmet kommer att vara särskilt fördelaktigt för erfarna ledande befattningshavare, konsulter, ledarpedagoger och akademiker för handelshögskolor. Det kommer att förbättra sin professionella förmåga och trovärdighet, utveckla nätverk och ge en fast grund för ytterligare karriärutveckling eller ett stort karriärförflytt. Arbetsgivare drar nytta av att stödja kandidater till DBA genom att locka till, utveckla och behålla nyckeltalanger och bygga kunskap till konkurrensfördel.

Schemalagd slutföringstid är 18 månader.

Studenter som slutför denna doktorsexamen fortsätter karriärer inom:

 • Management Analyst
 • C-Level Executive
 • Marknadsundersökare
 • Professor
 • Ekonom

DBA-programens inlärningsresultat

European Business University of Luxembourgs DBA ger dig möjlighet att:

 • Utveckla en sund förståelse av relevanta konceptuella och teoretiska underlag för det valda forskningsområdet för företag och ledning
 • Ha en detaljerad förståelse av tillämpliga tekniker för forskning och avancerad akademisk och ledningsundersökning
 • Skapa och tolka kunskap genom originalforskning. Förbättra både din prestanda som reflekterande utövare och din yrkesutövning
 • Utveckla personliga, konsulterande och forskningskompetenser för att genomföra rigorös forskning på en avancerad nivå som bidrar till teori och praktik inom företag och ledning128612_rsz_mimi-thian-lp1akiuv3yo-unsplash.jpg

Programstruktur

Term I (oktober - december)

DBA100 samtida utmaningar i företag (4 ECTS)

 • Ändra hantering
 • Krishantering
 • Innovation och störande teknik

DBA101 Organisationsledarskap: Doktorsteori och praktik (4 hp)

 • Organisationskultur
 • Ledarstilar
 • Ledarstrategier
 • Etiska dilemman

DBA102 Business Literature Review (4 ECTS)

 • Granskning av affärslitteratur
 • Forskningsdesign
 • Bibliotek verktyg

DBA103 Forskningsmetoder I (4 ECTS)

 • Frågeformulär design
 • regression
 • Multivariate tekniker

Term II (januari - mars)

DBA200 Kvalitativ och kvantitativ metod (4 ECTS)

 • Ramar för utredning
 • Korrelation
 • Undersökning
 • Grundad teori
 • Etnografi

DBA201 Dissertation Design (4 ECTS)

 • Avhandling forskningsämne
 • Forskningsfrågor
 • Skriftliga och muntliga rapporter

DBA202 Dissertation Research I (4 ECTS)

 • Tillämpat avhandlingsprojekt
 • Datainsamling och analys

DBA203 Research Methods II (4 ECTS)

 • Verksamhetsmetoder / verktyg
 • Förberedelse av data
 • Multivariat analys
 • Beroende tekniker

Term III (april - juni)

DBA300 Dissertation Research Proposal (4 ECTS)

 • Empiriskt stöd
 • Analysdiskussion
 • Projekt plan
 • Presentation av förslaget till fakulteten

DBA301 Dissertation Research II (4 ECTS)

 • Tillämpad avhandling forskningsförslag - projektplan

DBA302 Forskningsmetoder III (4 ECTS)

 • Ömsesidigt beroende tekniker
 • Strukturell ekvationsmodellering

DBA303 Etik i företag och ledning (4 hp)

 • Etiska beslutsmodeller
 • Etiska färdigheter

Avhandling (12 hp)

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become ... Läs mer

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become of the benchmark of world-class quality education by drawing on the talents of an actively supported team of internationally recognized staff and faculty of women and men from transcultural backgrounds. Läs mindre