Läs den officiella beskrivningen

Vad är syftet med den här kursen?

Detta paket har tagits fram för att bygga din förståelse för bokföring och redovisningsprinciper upp till en avancerad nivå.

 • Lär de grundläggande principerna för enkel och dubbel bokföring och få en förståelse för hur man tillämpa dessa kunskaper när man arbetar med en manuell eller datoriserad bokföringssystem.
 • Läs om hur du ställer in ett datoriserat bokföringssystem med någon organisation
 • Hur man korrekt ange finansiella transaktioner.
 • Hur man kan producera korrekta och aktuella rapporter.
 • Hur man ansöker inlägg från böcker av största posten, Ombokning från källdokument till redovisningskonton och hur man framställer en första balansomslutningen.
 • Vikten av att följa en uppsättning etiska principer.
 • Hur och när det är lämpligt att vidta åtgärder i händelse av oetiskt beteende på arbetsplatsen.
 • Definitionen och korrekt tillämpning av särskilda villkor, inklusive företagsenhet, kommer anskaffningsvärdet, konsekvent och klokhet och periodisering.
 • De rättsliga krav och skyldigheter som deltar i processen att bilda ett partnerskap.
 • Hur man ska förstå och kompetent demonstrera olika sätt av bearbetning moms för både EU och icke-EU-transaktioner.
 • För att förstå de olika typer av moms ledningssystem inklusive moms Margin Scheme.
 • Hur tryggt förbereda bokslutet för de flesta icke-inkorporerade företag.
 • Att producera en uppsättning konton för en begränsad eller införlivad kroppen med hjälp av information från en uppsättning av ofullständiga poster.
 • Förbereda och tolka internredovisning för aktiebolagens / företag / organisationer.
 • Förbereda slutliga räkenskaperna för ett aktiebolag i den interna styrningen.
 • Producera utkast bokslutet för aktiebolag och handelsbolag med begränsat ansvar.
 • Justera kapitalandelen av parter bör det finnas några ändringar i partnerskapet vinstdelningsförhållande.
 • Tolka balansräkning genom att beräkna och förklara nyckeltal för lönsamhet och likviditet.

Vem är det avsett för?

Detta paket är för alla som är ute efter att komma in i redovisning eller bokföring industrin, eller någon som är närvarande i dessa branscher söker för vidareutbildning.

Krav

Det finns inga förutsättningar för denna kurs.

Vad markerar denna kurs isär?

Framgångsrikt slutförande av alla online bedömningar kvalificerar kandidater att arbeta som en bokförare antingen som anställd eller egenföretagare. Fullt kvalificerade bokhållare kan tjäna ca £ 30,000pa

Källa: PayScale

Vad händer efter att ha begärt informationen?

När du har frågat kommer du att bli kontaktad av en av våra specialist yrkesvägledare som kommer att kunna förse dig med ytterligare information du behöver.

Program undervisas på:
Engelska

Se 173 fler kurser från E-Careers »

Denna kurs är Online
Startdatum
Öppen registrering
Duration
Pris
1,075 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum
Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum