Officiell ICB nivå 2, 3 och 4 med officiell salvia löne (nivå 1 och 2), MS Excel 2013 och salvia 50 2014 - yrkesrelaterade konton "medlemsnivå" paket

E-Careers

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Officiell ICB nivå 2, 3 och 4 med officiell salvia löne (nivå 1 och 2), MS Excel 2013 och salvia 50 2014 - yrkesrelaterade konton "medlemsnivå" paket

E-Careers

Vad är syftet med den här kursen?

 • Lär de grundläggande principerna för enkel och dubbel bokföring och få en förståelse för hur man tillämpa dessa kunskaper när man arbetar med en manuell eller datoriserad bokföringssystem.
 • Läs om hur du ställer in ett datoriserat bokföringssystem med någon organisation
 • Hur man korrekt ange finansiella transaktioner.
 • Hur man kan producera korrekta och aktuella rapporter.
 • Hur man ansöker inlägg från böcker av största posten, Ombokning från källdokument till redovisningskonton och hur man framställer en första balansomslutningen.
 • Vikten av att följa en uppsättning etiska principer.
 • Hur och när det är lämpligt att vidta åtgärder i händelse av oetiskt beteende på arbetsplatsen.
 • Definitionen och korrekt tillämpning av särskilda villkor, inklusive företagsenhet, kommer anskaffningsvärdet, konsekvent och klokhet och periodisering.
 • De rättsliga krav och skyldigheter som deltar i processen att bilda ett partnerskap.
 • Hur man ska förstå och kompetent demonstrera olika sätt av bearbetning moms för både EU och icke-EU-transaktioner.
 • För att förstå de olika typer av moms ledningssystem inklusive moms Margin Scheme.
 • Hur tryggt förbereda bokslutet för de flesta icke-inkorporerade företag.
 • Att producera en uppsättning konton för en begränsad eller införlivad kroppen med hjälp av information från en uppsättning av ofullständiga poster.
 • Förbereda och tolka internredovisning för aktiebolagens / företag / organisationer.
 • Förbereda slutliga räkenskaperna för ett aktiebolag i den interna styrningen.
 • Producera utkast bokslutet för aktiebolag och handelsbolag med begränsat ansvar.
 • Justera kapitalandelen av parter bör det finnas några ändringar i partnerskapet vinstdelningsförhållande.
 • Tolka balansräkning genom att beräkna och förklara nyckeltal för lönsamhet och likviditet.
 • Bli skickliga i Sage datoriserade lönenivåerna 1 och 2.
 • Lär känna alla funktioner i populära datoriserad bokföring programvara Sage 2014.
 • Bli en skicklig användare av Microsoft Excel.

Vem är det avsett för?

Detta paket är för alla som är ute efter att behärska flera discipliner och tekniker i bokföring och redovisning industrin.

Krav

Det finns inga förutsättningar för detta paket.

Vad markerar denna kurs isär?

Med detta paket kan du bli en certifierad bokhållare eller revisor, fullt kvalificerade bokhållare och revisorer kan tjänar i genomsnitt £ 30,000 per år.

Källa: PayScale

Vad händer efter att ha begärt informationen?

När du har frågat kommer du att bli kontaktad av en av våra specialist yrkesvägledare som kommer att kunna förse dig med ytterligare information du behöver.

Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
Deltid
Price
Pris
1,450 GBP
Information
Deadline
Locations
Storbritannien - Slough, England
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Storbritannien - UK Online
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Storbritannien - Slough, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Storbritannien - UK Online
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan