Read the Official Description

Masters i utbildningen

&nbsp

I dag mer och mer för allmänheten, och kunskaper i synnerhet ger upphov till nya pedagogiska krav som kräver personal med en tvärvetenskaplig klara.

&nbsp

Dessa nya utbildningsbehov i sin tur har genererat nya områden och sammanhang, skiljer sig från den konventionella, vilket är nödvändigt specialiserade utbildningsinsatser som leds av personal med särskilda kunskaper. Befogenheter som folk i allmänhet inte har just avslutats sin examen, och särskilt de som aldrig har fått pedagogisk utbildning.

&nbsp

Just i dag fler och fler yrkesverksamma från olika områden i många länder är engagerade eller vill bedriva undervisning och har inte haft tid eller möjlighet att få utbildning inom detta område.

&nbsp

MA i utbildning framstår som ett resultat av en specifik samarbetsavtal mellan Högskolan i Jaén (Spanien), Universidad de León (Spanien) och Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER), så som har erfarenhet av undervisning och lärande Avstånd i olika kunskapsområden såsom miljö, hälsa och näringslära, IKT, utbildning språklärare, företagsorganisation och mänskliga resurser etc.

&nbsp

&nbsp

Mål

&nbsp

Allmänna mål:

&nbsp

Det övergripande målet för Master of Education är att ge en bred och uppdaterad, och skapa en grund för utveckling av akademiska och yrkesmässiga färdigheter som krävs för undervisning i något av de olika sammanhang av undervisning och lärande som kan uppstå.


Det syftar till att stödja yrkesutövningen på nuvarande kunskap, ge insikter i den typ av undervisning och lärande i allmänhet, och utveckla färdigheter, kunskaper, praktiska färdigheter och resurser som krävs för att fullfölja den teoretiska grunden.


Stimulering av kritiskt tänkande är en aspekt som definierar vilken typ av projekt och gör en bra bro mellan de nödvändiga teoretiska och praktiska tillämpning, kritiskt område av åtgärder.

&nbsp

&nbsp

Särskilda mål:

&nbsp

De allmänna mål inom följande specifika mål:

&nbsp

Att formen ska kunna:

  • Vet de viktigaste aspekter som kännetecknar dagens utbildning från ett organisatoriskt perspektiv, läroplan och lärande.
  • Tillägna sig nödvändiga kunskaper för att möta kraven från dagens studenter.
  • Utveckla färdigheter att övervaka, styra, leda och utvärdera pedagogiska metoder.
  • Planera, genomföra, övervaka och utvärdera utbildningsprojekt inom olika områden av kunskap inom områdena utbildning formellt svar på integreringen av innehållet.
  • Utveckla ett kritiskt tänkande som gör att tänka och agera både lokalt och globalt.
  • Att vara en god kommunikatör.
  • Lär dig att använda och integrera IT i undervisningen-inlärningsprocessen.
  • Reaktioner på nya behov inom utbildningssystemen: inlärningssvårigheter, mångkultur, miljövård, konflikter av klass, och så vidare.
  • Integreras i undervisningen praktiken processer handledning action med studenter och familjer.
Program taught in:
Spansk

See 27 more programs offered by Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) »

Denna kurs är Online
Startdatum
Open Enrollment
Duration
2 år
Deltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Slutdatum