Master of Leadership in Organizational Learning (Monash University)

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Monash University

Struktur och innehåll

Master of Leadership vid Monash University lär dig att leda med självförtroende. Ledarskap vid Monash University tar upp organisationernas mänskliga och lärande dimensioner. Det är detta mänskliga fokus som sätter vår kurs iväg.

Efter ett års studier kommer du att känna dig säker på att leda organisatoriskt lärande, innovation och frigöra kreativitet i en tid då behovet av detta aldrig har varit större. Kursen är utformad för dem som strävar efter att ta nästa steg i sin karriär. Den passar professionella från alla sektorer, inklusive företag, skolor och samhällsorganisationer. Din ledarskapspotential kommer att utvecklas genom att anta formella och informella tillvägagångssätt som inspirerar lärande och omvandling.

Karriärmöjligheter

Master of Leadership är utformad för att möta behoven hos dem som är intresserade av att lära sig och utveckla sin kapacitet för ledarskap. Våra studenter arbetar i ledarroll i en mängd olika organisationer, inklusive skolbranschen, vuxenutbildning och högre utbildning, ledning och administration, forskning, personal, industriella relationer, organisationshantering, planering och policyanalys, kvalitetsledning och utbildning.

Kursstruktur

Kursen består av fyra 12-poängs kursenheter. Studenterna måste slutföra 4 enheter av följande 5 enheter som anges nedan:

  • Ledarskapsutmaningsprojekt
  • Ledarskapsstudier
  • Ledande organisationsbeslut
  • Inre ledarskap: Förstå själv och andra

Ingångskrav

  • En kandidatexamen i ett relaterat fält och minst två års relevant yrkeserfarenhet.
  • En fyraårig kandidatexamen och / eller ett examensbevis och / eller ett examensbevis på något område och minst två års relevant yrkeserfarenhet.
  • Sökande med annan yrkeskvalifikationer och arbetserfarenhet kommer att behandlas från fall till fall.

Sökande som inte uppfyller kandidatkandidaten får ges in i Graduate Certificate of Educational Studies. Efter avslutad examensbevis för utbildningsstudier med ett kreditmedelvärde kommer studenterna att vara inlagda i de 4 enheterna Master direkt.

leverans metod

Varje termin är en 3-månadersperiod som omfattar 1 studieperiod. Varje enhet består av 20 kontakt timmar och kommer att utföras på vecka 4 eller vecka 5 i termen, från torsdag till söndag, efter kontorstid på kvällarna och / eller under helger / helgdagar.

Bedömningsmetoder

100% kurs

Graduation and Degree

Studenter som framgångsrikt slutför och klarar de moduler som anges i kursstrukturen tilldelas Master of Leadership in Organizational Learning från Monash University.

Examensbeviset kommer att vara detsamma som det som tilldelades studenterna på campus.

Programavgifter

Den totala avgiften täcker universitetsregistrering, föreläsningar / tutorials / workshops och bedömningar såsom uppgifter / tester / tentor / projekt (i förekommande fall), programmaterial i digitalt format, examen (om tjänat) och utskrift.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Kaplan’s vision is to become Singapore’s “Private Education Institute of Choice”, and we are committed to helping our students achieve their career and educational goals through lifelong learning oppo ... Läs mer

Kaplan’s vision is to become Singapore’s “Private Education Institute of Choice”, and we are committed to helping our students achieve their career and educational goals through lifelong learning opportunities. Läs mindre
Singapore , Singapore , Singapore + 2 Mer Mindre