Master of Business Administration (MBA)

Allmänt

2 tillgängliga platser

Programbeskrivning

Innan du studerar

Det tvååriga Executive Master Degree-programmet "Master in Business Administration for Global Leaders and Business Professionals" lär ut en uppsättning kompetenser som kommer att öka dina karriärmöjligheter. Ambisiösa chefer får intensiv och utmanande deltidsutbildning och chansen att få en internationellt erkänd akademisk examen.

Översikt

MBA-programmet representerar en generalistutbildning med ett starkt internationellt fokus som främjar och förbättrar studenternas professionella och sociala kompetenser. Deltagare i denna kurs lär sig att systematiskt identifiera och analysera företagarproblem, tillhandahålla lämpliga lösningar och fatta, samt genomföra, respektive beslut.

Förutom att lära ut ledarskap och förhandlingstekniker fokuserar programmet på att utveckla och främja sociala färdigheter beträffande lagarbete, kommunikation och presentation. Deltagarna tjänar på både utbytet med andra studenter och MCI: s etablerade nätverk av internationella lärare. Den nyligen förvärvade kunskapen, såväl som den interkulturella kompetensen och sociala färdigheterna, som undervisas i kursen, möjliggör för kandidater att på lämpligt sätt bemästra framtida ledningsuppgifter och strategiska ledaransvar.

Tillträde

Ansökningar om antagning accepteras löpande. De dokument som krävs ska lämnas in online.

datum

Ansökningstiden Datum Intervju
1 2020/02/02 2020/10/03
2 2020/03/29 2020/04/23
3 2020/05/31 2020/09/15
4 2020/08/23 2020/09/15

förutsättningar

I princip accepterar programmet individer med en akademisk examen på kandidatexamen minst eller minst tre års relevant yrkeserfarenhet.

Dessutom måste sökande ge bevis på tillräcklig kunskap om det engelska språket. Relevant bevis får inte vara äldre än tre år och kan innehålla intyg utfärdade för att genomföra någon av följande undersökningar:

  • TOEFL (lägsta poäng på 92)
  • IELTS (lägsta poäng på 6,5)

Inträdesförfarande

Antagningsprocessen består av följande delar:

  • Ansökningsblankett
  • Personligt brev
  • Bevis på en adekvat behärskning av engelska
  • Intervju
  • Beslut

Ansökan

Ansökan måste lämnas in via en online-ansökan åtföljd av nödvändiga dokument (CV, uppsats). Ett framgångsrikt slutförande av en första akademisk examen och minst 5 års yrkeserfarenhet i en kvalificerad position före påbörjandet av masterprogrammet (helst, en kvalificerad yrkesaktivitet också under masterprogrammet) krävs.

Personligt brev

Sökande ombeds att lämna in en uppsats som beskriver deras motiv för att anmäla sig till detta program.

Bevis på en adekvat behärskning av engelska

TOEFL-testcertifikat eller IELTS. Poäng är giltiga i tre år från testdatumet.

Test av engelska som främmande språk (TOEFL)

Testet av engelska som främmande språk (TOEFL) kan tas på alla internationella TOEFL-center; en minsta poäng på 92 poäng krävs i ett internetbaserat test.

  • IELTS Academic - International English Testing System
  • En minsta poäng på 6,5

Intervju

Intervjun ger sökande möjlighet att presentera sig personligen, att kommentera sin tidigare karriär och förklara deras motivation för att ansöka, såväl som deras medellångvariga professionella mål.

Beslut

En behörighetskommitté beslutar om sökandens tillträde till masterprogrammet.

Senast uppdaterad November 2019

Om skolan

MCI Management Center Innsbruck follows the concept of an Entrepreneurial School®. MCI empowers motivated people to achieve outstanding performance, provides profound academic competence and creates i ... Läs mer

MCI Management Center Innsbruck follows the concept of an Entrepreneurial School®. MCI empowers motivated people to achieve outstanding performance, provides profound academic competence and creates innovative know-how transfer within a strong international network. Läs mindre
Innsbruck , antwerpen + 1 Mer Mindre