Read the Official Description

I 2018 kommer vi att erbjuda en internationell masterkurs i kristen utbildning som fullt ut kommer att fokusera på bakgrunden och praxis för utbildning inspirerad och informerad av kristen tro.

Vi uppfattar ett behov av kunskap om kristen utbildning över hela världen och om hur det kan förbättras. Mästarens läroplan kommer att utvecklas med hänsyn till deltagarnas kulturella skillnader.

 • Grad: Master of Learning och Innovation
 • Ström: Kristen Utbildning (internationellt sammanhang)
 • Högskolepoäng: 60 hp
 • Varaktighet: Varje modul består av fyra månaders online distansutbildning och två veckors föreläsningar.
 • Kurstyp: Blended learning. Varje modul består av 10 veckors onlineundervisning följt av två veckors föreläsningar i Nederländerna.
 • Undervisningsspråk: engelska.

Målet med mästaren är att fördjupa kunskap och färdigheter för erfarna lärare som kan bli lärarledare, för chefer och skolledare på kristna skolor och för personer som arbetar i utbildningsorganisationer. Vi bjudar också de som förbereder sig för doktorsexamen i kristen utbildning.

Kurs och moduler

Tre strängar

Modulerna är uppbyggda inom tre strängar:

 • Strand 1 omfattar filosofiska källor för kristen utbildning som hänvisar till historiska ledare och lärare.
 • Strand 2 handlar om att utföra forskning. Du lär dig att undersöka i ditt eget sammanhang.
 • Strand 3 är en handledning riktad mot personlig utveckling. Under din masterstudie måste du integrera kunskapen i ditt eget tänkande och göra det användbart i praktiken.
Professionell profil

Målet med denna mästare är att bli lärareledare. Lärarledare är lärare med en vision om utbildning av god kvalitet som utvecklar och genomför ny praxis. Lärarledarna arbetar tillsammans med kollegor för att införa innovationer och de kan dela sina innovationer med andra. Lärarnas ledare innoverar för att de tror på att göra gott, rättvisa och shalom.

 1. Lärarledare är lärare med en vision om utbildning av god kvalitet
  Lärarledare är professionella ledare med en tankegång att lära sig i sin egen lärarutbildning. De har en välgrundad syn på utbildning av god kvalitet, baserad på kunskaper om (kulturella) historiska och filosofiska källor, akademisk litteratur, specialistlitteratur och praktikorienterad forskning i sin egen praxis.
 2. Lärarledarna utvecklar och genomför nya metoder
  Lärarledare utvecklar nya metoder (innovationer) som bidrar till bra utbildning. De gör det först i liten skala i sin egen lärarutbildning och sedan genom att involvera andra i deras innovationer.
 3. Lärarledarna arbetar tillsammans med kollegor för att förnya sig
  Lärarledarna arbetar tillsammans med kollegor för att genomföra innovationer och forskar dessa genom praktikorienterad forskning. Lärarledarna bidrar aktivt till sin organisations policy. För att göra detta använder lärarledare innovationsexpertise.
 4. Lärarledare kan dela med sig av sina innovationer
  Lärarledare demonstrerar och delar sina innovationer och den praktiska kunskap de samlat, systematiserad och genom forskning kritiskt reflekteras över användningen av andra.
Personal

Kurser lärs av ett internationellt team av professorer från hela världen, bland annat professor David Smith (USA), professor Trevor Cooling (Storbritannien) och professor Bram de Muynck (Nederländerna).

Fyra moduler

Mästarens innehåll definieras av fyra huvudämnen som diskuteras ur historisk, filosofisk-teologisk, social, konkret-praktisk och lärarens personliga perspektiv. Dessa teman kommer upp i teoretiska moduler i innehållsstyckena och är kopplade till en handledningsträng och en forskningssträng.

Varje modul består av 10 veckor online distansutbildning, följt av två veckors föreläsningar. Dessa avståndsklasser lärs i Gouda, Nederländerna. Under din tre till fyra veckors vistelse i Nederländerna kommer du att vara en del av en lärande gemenskap av studenter och professorer och du får möjlighet att besöka skolor och få utbildningsövning i nederländska skolor.

Du kan studera flexibelt genom att välja hur många moduler du följer per år. Du kan följa alla fyra modulerna på ett år, eller en, två eller tre moduler per år.

 • Modul 1: Vad är kristen utbildning: en praktisk metod
 • Modul 2: Religiös och moralisk utbildning
 • Modul 3: Förändring, innovation och transformation
 • Modul 4: Social rättvisa, mångfald och tolerans

Avsluta mästaren på ett år

Från september 2019 kan du slutföra master i Nederländerna på ett år. Du kommer att följa modulerna 1 och 3 under hösten 2011 och modulerna 2 och 4 under våren 2019.

Mellan modulerna kommer ytterligare stöd att ges. Dessutom kan du få möjlighet att få praktisk erfarenhet mellan föreläsningsveckorna. Du kommer också att behöva mycket tid för självständig studie.

Program taught in:
Engelska
Last updated June 19, 2018
Denna kurs är Online och Campus-kombinerat
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Pris
1,975 EUR
per modul, enkel modul. € 1.910, - per år EU-studenter, studieavgift oavsett antal moduler. € 7 900, - per år institutionell studieavgift.
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum