Master I Industriellt Underhåll

SEAS Estudios Superiores Abiertos

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Master I Industriellt Underhåll

SEAS Estudios Superiores Abiertos

Underhåll i industriella miljöer kräver yrkesverksamma med en global vision ur teknisk synvinkel som gör att du objektivt kan bedöma vilken lösning som ska antas i varje enskilt fall , med förmåga att analysera tvärvetenskapliga lösningar som integrerar elektriska, mekaniska, kvalitetsbegrepp och säkerhet.

Befälhavaren tillåter dig att förvärva kunskaper och färdigheter i de olika tekniska discipliner som är nödvändiga i industrimiljöer och ledningsverktygen som gör att du kan styra en underhållsavdelning som arbetar med korrigerande, förebyggande och förutsägande behov .


Varaktighet: 1500 timmar. 60 högskolepoäng./>


mål/>


Läroplanen för masterprogrammet inom industriellt underhåll syftar till att träna dig till:/>

  • Utför underhåll i elektriska och / eller mekaniska processer.
  • Analysera objektivt förbättringen av industriella processer .
  • Förbered policy och underhållsplan i en industrisektor.
  • Integrera underhållsavdelningen inom företagets kvalitetsprocesser.
  • Analysera de egenskaper som den datorstödda underhållsförvaltningen (GMAO) måste uppfylla.
  • Ange programmeringsteknikerna i PLC-automatiseringsprocesser .


program/>


Master i industriellt underhåll består av tolv moduler:/>


ELEKTRISK AUTOMATION (4 ECTS)/>

Elektrisk automation Elmotorer Automatiseringssystem. Allmänt om programmerbar automat. Felanalys.

ELEKTRICITET (4 ECTS)

Grundläggande begrepp Elektriska kretsar Växelström Polyfasystem. Lågspänningsinstallationer. Belysningsteknik

ELEKTRONIK AV KRAFT (4 ECTS)

Introduktion till kraftelektronik. Kraftomvandlare. Tillämpningar av nätaggregat. Motorapplikationer. Andra kraftapplikationer.

PROGRAMBAR AUTOMATA (4 ECTS)

Introduktion till automation. Element av ett automatiserat system. Strukturen hos den programmerbara automaten. Programmering begrepp. Hårdvaran i s7-300-automaten. Programmeringspaketet STEG 7. PLCSIM-simulatorn. Programmering av automaten I. Programmering av automaten II. Programmering av automaten III.

WORKSHOPTEORI (4 ECTS)

Material. Maskinverktyget. Bearbetningsprocess Svetsning. Mekanisk teknik

ELEKTRONUMATIK (4 ECTS)

Prestanda och kontroll i elektro-pneumatiska system. Input och signalbehandling. Designteknik I. Designteknik II. Designteknik III. Exempel på Grafcet.

PNEUMATIK (4 ECTS)

Produktion av tryckluft. Behandling av tryckluft. Ställdon. Ventiler I. Ventiler II. Designmetoder Pneumatisk logik Records.

HYDRAULIK (4 ECTS)

Introduktion till hydraulik. Hydrauliska kraftverk Hydrauliska manöverdon. Riktningsventiler. Tryckventiler. Blockerings- och reglerventiler. Patronventiler. Grundläggande kontroller.

KVALITETSHANTERING I (4 ECTS)

Kvalitetskoncept Organisation av företaget för kvalitet. Organisation av kvalitetsavdelningen. Dåliga kvalitetskostnader Homologering av produkter och samordnad kvalitet. Kvalitetssäkring i produktionen. Kvalitetssystem

KVALITETSHANTERING II (4 ECTS)

ISO 9001 Standard. ISO 9001 Standard: Procedurer och register. Kvalitetssystemet certifiering. Kvalitetssäkring. Kvalitetskontroller Kvalitetsverktyg

FÖRVALTNING FÖR UNDERHÅLL I (4 ECTS)

Introduktion till underhållsförvaltning. Klassificering av underhåll. Studie av materialet. Klassificering av materialet. Underhållspolicyn.

FÖRVALTNING AV UNDERHÅLL II (4 ECTS)

Underhållsplanen. Kostnader, kvalitet och underhållspersonal. Planeringen av arbetena. Hantering av datorstödd underhåll. Korrosion. Smörjning.


Slutprojekt (12 hp)/>


Tillgång och kvalifikationskrav/>


a) vara över 18 år och ha tillgång till en universitetsexamen, senioringenjör, examen, teknisk ingenjör eller examen vid tidpunkten för tillträdet liksom alla andra utfärdade av ett högre utbildningsinstitut i det europeiska högre utbildningsområdet som tillåter utgivaren att få tillgång till magisterexamen. I det här fallet kommer du, efter att ha genomgått studierprogrammet, att ta emot magisterexamen från UCAV ./>

b) Exceptionella fall: Om du inte har någon av de tidigare universitetsgraderna kommer ditt ärende att betraktas individuellt av underlaget. Kriterierna för att utvärdera varje enskilt fall kommer att vara:

  • Akkrediterbar erfarenhet av två år inom sektorn relaterad till mästaren.
  • Minsta ålder 18 år.

I det här fallet kommer du, efter att ha genomgått studierprogrammet, att få UCAVs egen titel för specialisten .

Denna skola erbjuder program i:
  • Spansk


Senast uppdaterad March 26, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Sept. 2018
Duration
Varaktighet
1500 Öppettider
Deltid
Heltid
Information
Deadline
Locations
Spanien - Zaragoza, Aragon
Startdatum : Sept. 2018
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2018
Spanien - Zaragoza, Aragon
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan