Master I Industriell Organisation

SEAS Estudios Superiores Abiertos

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Master I Industriell Organisation

SEAS Estudios Superiores Abiertos

Magisterexamen i industriell organisation har en grundläggande yrkesorientering: till utveckling i företaget, såväl offentlig som privat, liksom någon annan typ av organisation.

Programmets attraktivitet ligger i ämnets bredd och täcker flera områden inom industriområdet på ett teoretiskt och praktiskt sätt, så att den förvärvade kunskapen förstärks av realistiska verk.


Varaktighet: 1500 timmar. 60 högskolepoäng./>


mål/>


Läroplanen för master i industriell organisation program syftar till att träna dig till:/>

  • Att förstå djupt sådana grundläggande områden i företaget som tillverkning, logistik, kvalitet, miljö, underhåll och optimering .
  • Behöva de olika typerna av produktion och tekniker för standardisering av processer och arbetsmetoder som är nödvändiga för att förbättra kvaliteten på produktionsprocesserna.
  • Vet hur man genomför de tekniska processer som krävs för att uppnå kvalitetsprodukter inom industriområdet.
  • Vet hur man använder de verktyg som krävs för att analysera genomförandet av ett kvalitetssystem och känna till gällande lagstiftning .
  • Känn betydelsen och konsekvenserna av spårbarhet i förvaltningen av försörjningskedjan .


program/>


Mästaren i industriell organisation består av tolv moduler:/>

KVALITETSHANTERING I (4 ECTS)

Kvalitetskoncept Organisation av företaget för kvalitet. Dåliga kvalitetskostnader Homologering av produkter. Kvalitetssäkring i produktionen.

KVALITETSHANTERING II (4 ECTS)

ISO 9001: 2008 standard. Förfaranden och register. Certifiering av kvalitetssystemet. Kvalitetskontroller Kvalitetsverktyg

FINANSIELL FÖRVALTNING (4 ECTS)

Grundläggande begrepp. Finansiell verksamhet Lån. Finansieringsbeslut. Investeringsbeslut.

MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING (4 ECTS)

Incitament och produktivitet. Kanban. Just i tid. Lean Manufacturing Processreengineering Sex sigma. Samtidig teknik. Kreativitet.

UNDERHÅLLSBESTÄMMELSE I (4 ECTS)

Introduktion till underhållsförvaltning. Klassificering av underhåll. Studie av materialet. Klassificering av materialet. Underhållspolicyn.

UNDERHÅLLSBESTÄMMELSE II (4 ECTS)

Underhållsplanen. Kostnader, kvalitet och underhållspersonal. Planeringen av arbetena. Hantering av datorstödd underhåll. Korrosion. Smörjning.

MILJÖSTYRNING I FÖRETAGET (4 ECTS)

Miljömässigt problem Miljöförvaltningsföreskrifter. Miljökonsekvensbedömning. ISO 14001. Miljörevisioner. Minimering, ledning och god praxis.

LOGISTIK (4 ECTS)

Introduktion till logistik. Upphandling logistik. Lagerlogistik. Produktionslogistik Transportlogistik. Distributionslogistik. Ny teknik och ledningsmodeller inom logistik.

OPTIMERING OCH KONTROLL (4 ECTS)

Studie av arbete och förbättring av metoder. Studie av arbetsmetoder. Ergonomi på arbetsplatsen. Kvalitetsverktyg Total kvalitet Förebyggande av arbetsrisker.

RISKEFEVENTION (4 ECTS)

Normativ ram (lag 31/1995), generaliteter. Säkerhet på jobbet. Industriell hygien Ergonomi och tillämpad psykologi. Förebyggande hantering. Förebyggande organisation i Spanien. Rättslig ram för förebyggande åtgärder. Grundläggande begrepp om första hjälpen.

MÄNSKLIGA RESURSER (4 ECTS)

Organisation och ledning och riktning av personalresurser. Analys, beskrivning och bedömning av jobb. Rekrytering. Urval och orientering. Utveckling och planering av personalresurser. Utbildningen Prestationsbedömning och prestationshantering. Retributionssystemet. Juridiska aspekter.

PRODUKTSTYRNING OCH UTVECKLING (4 ECTS)

Forskning, utveckling och innovation. Strategisk förvaltning av innovation. Den tekniska klockan Den tekniska prognosen. ID projektledning. I. Innovation management systems. Organisation av ID I. Nya produkter. Skydd av innovation. Tekniköverföring Tekniskt samarbete Stöd till innovation.


Slutprojekt (12 hp)/>


Tillgång och kvalifikationskrav/>


a) vara över 18 år och ha tillgång till en universitetsexamen, senioringenjör, examen, teknisk ingenjör eller examen vid tidpunkten för tillträdet liksom alla andra utfärdade av ett högre utbildningsinstitut i det europeiska högre utbildningsområdet som tillåter utgivaren att få tillgång till magisterexamen. I det här fallet kommer du, efter att ha genomgått studierprogrammet, att ta emot magisterexamen från UCAV ./>

b) Exceptionella fall: Om du inte har någon av de tidigare universitetsgraderna kommer ditt ärende att betraktas individuellt av underlaget. Kriterierna för att utvärdera varje enskilt fall kommer att vara:

  • Akkrediterbar erfarenhet av två år inom sektorn relaterad till mästaren.
  • Minsta ålder 18 år.

I det här fallet kommer du, efter att ha genomgått studierprogrammet, att få UCAVs egen titel för specialisten .

Denna skola erbjuder program i:
  • Spansk


Senast uppdaterad March 26, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Sept. 2018
Duration
Varaktighet
1500 Öppettider
Deltid
Heltid
Information
Deadline
Locations
Spanien - Zaragoza, Aragon
Startdatum : Sept. 2018
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2018
Spanien - Zaragoza, Aragon
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan