Master I Förvaltning Och Utveckling Av Multiplatformapplikationer

SEAS Estudios Superiores Abiertos

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Master I Förvaltning Och Utveckling Av Multiplatformapplikationer

SEAS Estudios Superiores Abiertos

I denna masterexamen studeras och hanteras hantering och utveckling av skrivbords-, webb- och mobila datortillämpningar djupt, vilket täcker de olika alternativen som finns idag. För detta kommer den att fördjupas i olika discipliner inom informationsteknik, såsom programmering, mjukvaruutveckling, kvalitet, design och hantering av IKT-projekt.

Huvudsyftet med Master i Management och utveckling av Multiplatform Computer Applications är att förbereda experter från IKT-sektorn för de nuvarande organisationerna, högt kvalificerade och utbildade att leda, utveckla, implementera och underhålla programvaruprojekt på vilken plattform som helst: skrivbord, webb och mobil, vilket garanterar tillgång till data på ett säkert sätt och uppfylla de kvalitetskrav som krävs enligt fastställda standarder.


Varaktighet: 60 hp/>


mål/>

  • Effektivt utforma databasystem och känn grunden för Java-programmering, hantera standardpaket och använda objektorienterad programmering. Förutom att fånga och hantera undantag kan du komma åt filer och databaser.
  • Utveckla applikationer för Android-mobilplattformen, kunna marknadsföra dem i Play Store, applikationsutrymmet för Android-mobila enheter.
  • Design och program effektivt klientdelen av en webbapplikation med hjälp av JavaScript, jQuery och AJAX och integrering av senaste tekniker som HTML5 och CSS3 som vi lyckas göra webbläsning genom våra webbplatser rikare och mer interaktiva.
  • Implementera dynamiska webbsidor, under en Client / Server-arkitektur, med hjälp av webbprogrammeringsspråk som PHP, Java EE (Java Web) och ASP.NET C #, med olika databashanteringssystem och webbservrar.


program/>


Master i Management och utveckling av Multiplatform Applications består av 13 moduler:/>


DESIGN AV DATABASER (4 ECTS)/>

SGB, datamodeller och relationell modell. Databasens utformning. Konceptuell design Logisk design Normaliseringsteori. Introduktion till SQL-språket. Distribuerade databaser. Microsoft Access

JAVA (4 ECTS)

Introduktion till Java. Objektorienterad programmering Grafiska gränssnitt

WEB DESIGN (4 ECTS)

Inledning. Grundläggande begrepp för ett HTML-dokument. Webbdesign Dreamweaver. CSS Style sheets.

WEBPROGRAMMERING (4 ECTS)

Javascript-språk. DOM och Javascript-händelser. Förflyttning i Javascript. AJAX och jQuery. HTML5 och CSS3.

PHP / MySQL (4 ECTS)

Installera Apache, PHP och MySQL. MySQL. Grundläggande begrepp i PHP. Avancerade PHP-koncept. PHP - MySQL. Publicering på webben.

JAVA WEB (4 ECTS)

Java-programmeringsspråket och historisk utveckling av plattformen. Konfiguration av Java EE-utvecklingsmiljön. Webbutveckling med Servlets och Java Server Pages. Integration av databaser i Java EE-applikationer Enterprise JavaBeans (EJB) och Persistence. Java Server Faces (JSF). Integration av webbtjänster med Java Enterprise Edition.

ASP.NET C # (4 ECTS)

Inledning. Introduktion till ASP.NET. Introduktion till C #. ASP.NET-element. ADO.NET. Webbkontroller med ASP.NET. Felhantering Skydd och säkerhet för ASP.NET.

UTVECKLING AV ANSÖKAN FÖR ANDROID MOBILDETALJER (4 ECTS)

Presentation av Android. Utöver de grundläggande begreppen. Nästa generationer Web-mobil i åtgärd. Offentliggörande av ansökningar.

ANALYS OCH DESIGN SOM ORIENTERAS PÅ OBJEKT. UML (4 ECTS)

Inledning. Metoder för generering av objektorienterade system (OMT, Booch och OOSE). UML Grundläggande och avancerad notering. UML, Objektorienterad utveckling. CASE-verktyg. Praktiskt fall.

DESIGN OCH UTVECKLING AV GRÄNSER (4 ECTS)

Inledning. Principer för design Planering. Andra planer Utvecklingsstrategi Från funktionalitet till kodning. Integrationstester. Design och layout Färgteori Sammansättning av ansökan. Användbarhet och tillgänglighet. Gränssnittsprogram.

PROGRAMVARSKVALITET (4 ECTS)

Inledning. Kvalitet manual Garanti och kontroll av programvara. Reengineering. Återanvändbarhet. Kontinuerlig förbättring Standardisering, certifiering och ackreditering. Utmärkelser och certifikat. CMMI CMMI.

IKT PROJEKTSTYRNING (4 ECTS)

Introduktion till projektledning. Deltagarna i projektet. Projektets livscykel. Projektdokumentationen. Förvaltningsområden. Förvaltning av mjukvaruprojekt. Fundamentals of project management enligt PMI PMBOK guide.


Slutprojekt (12 hp)/>


titrering/>


När du har klarat kursen kommer du att få en universitetsexamen utfärdat direkt av Katolska universitetet i Ávila, med 60 europeiska ECTS-poäng./>


Tillgångskrav/>


a) vara över 18 år och ha tillgång till en universitetsexamen, senioringenjör, examen, teknisk ingenjör eller examen vid tidpunkten för tillträdet liksom alla andra utfärdade av ett högre utbildningsinstitut i det europeiska högre utbildningsområdet som tillåter utgivaren att få tillgång till magisterexamen. I det här fallet kommer du, efter att ha genomgått studierprogrammet, att ta emot magisterexamen från UCAV./>

b) Exceptionella fall: Om du inte har någon av de tidigare universitetsgraderna kommer ditt ärende att betraktas individuellt av underlaget. Kriterierna för att utvärdera varje enskilt fall kommer att vara:

  • Akkrediterbar erfarenhet av två år inom sektorn relaterad till mästaren.
  • Minsta ålder 18 år.

I det här fallet kommer du, efter att ha genomgått studierprogrammet, att få UCAV Specialist Degree.

Denna skola erbjuder program i:
  • Spansk


Senast uppdaterad March 26, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Sept. 2018
Duration
Varaktighet
1500 Öppettider
Deltid
Heltid
Information
Deadline
Locations
Spanien - Zaragoza, Aragon
Startdatum : Sept. 2018
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2018
Spanien - Zaragoza, Aragon
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan