Master i företagsekonomi (online)

Allmänt

Programbeskrivning

1. PRESENTATION

Vem är kursen för?
Master of Business Management är utformad för yrkesverksamma och högskoleexamen, med erfarenhet av företagsledning, som är intresserade av att fördjupa de nya verktygen och specifika strategier på kommersiella områden.


Vilka är dina mål?
Master of Business Management föreslår att ge ett effektivt och effektivt svar på de nya utmaningarna i den nationella och internationella affärsmiljön, vilket leder till optimering av den kommersiella förvaltningen av något företag.

Vilka är kraven för tillgång?
För att få tillgång till Master i Business Management måste studenten ha en akademisk examen (kandidatexamen, examen eller ingenjör).

2. METOD

Virtual Campus
Den virtuella campusmodellen uppmuntrar till interaktiv kontakt mellan alla programdeltagare, oavsett studenter eller lärare, vilket garanterar en miljö där kommunikation cirkulerar på alla nivåer. Erfarenheten har visat oss att det digitala samhället som skapats i vår virtuella campus uppmuntrar debatten om idéer och praktiska fall baserat på varje deltagares erfarenheter. Det är kort sagt en mötesplats öppen för debatt om ämnen i programmet eller aktuella frågor. En extra fördel med virtuella campus är dess flexibilitet när det gäller att uppdatera och expandera information. På så sätt är vår campus en levande organism där information och innehåll alltid är tillgängliga på ett optimerat och omedelbart sätt.

Online moduler
Dessutom har studenten tillgång till olika studiemoduler som inte ingår i programmet och som motsvarar andra studieområden som vi ställer till ditt förfogande på grund av dess betydelse, relevans och stränghet.

3. TITULATION

Studenten har en maximal period på tre år för att slutföra mästaren. Efter avslutad kurs kommer du att få en dubbel examen från EAE-Business School och University of Barcelona-IL3. Befälhavaren har en läroavgift på 60 högskolepoäng (European Credits Transfer System).

AGENDA

1. Marknadsföring: Grundläggande och verktyg

01. Vad är marknadsföring?

02. Marknadsföringsstrategier

03. Determinanter av marknadsföring

04. Marknadsföringsblandning

05. Produkt och försäljningsvillkor

06. Kommersiell distribution och distributionskanal

07. Kommunikation

2. Kommersiell förvaltning och övervakning av försäljningsnätverket

08. De nya utmaningarna hos Commercial Department

09. Inledning i kommersiell planering och variabel analys

10. Kommersiella strategiska stiftelser

11. Kommersiell organisation

12. Försäljningsprognos

13. Strategisk kundhantering

14. Introduktion till export

3. Förvaltning av handelslag

15. Val av försäljningsnätverk

16. Utbildning av säljare

17. Ledarskap, ledarskap och motivation

18. Övervakning och utvärdering av försäljningsnätet

19. Ersättning till försäljningsnätet

20. CRM i riktning mot kommersiella lag

5. Organisation och planering av säljarens arbete

28. Tidshantering och möteshantering

29. Zoner och försäljningsvägar

30. Offentliga presentationer

31. Analys och beslutsfattande

32. Administrativa processer

33. Informationsteknik i handelsavdelningen

6. Finansiering för kommersiella chefer

34. Grundredovisningen

45. Introduktion till analysen av finansiella rapporter

36. Analys av balansräkningens struktur och långsiktig solvens

37. Analys av resultaträkningen

38. Rabatter, avbetalningar och betalningsvillkor

39. Kostnadskontroll och budget

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

EAE Business School, consciente de esta nueva realidad, apostó en el año 2007 por incluir en sus programas las metodologías formativas de Distancia Online y Semipresencial Blended. De este modo sus a ... Läs mer

EAE Business School, consciente de esta nueva realidad, apostó en el año 2007 por incluir en sus programas las metodologías formativas de Distancia Online y Semipresencial Blended. De este modo sus alumnos pueden beneficiarse de las muchas ventajas que ofrece el hecho de poder estudiar a distancia: Läs mindre