Read the Official Description

Detta är en spännande tid för vårdhantering. Fältet växer och förändras varje dag. Och få skolor får dig att förbereda dig för det, som om du vill. MPA är ett 48-kreditprogram för studenter som söker en bred tvärvetenskaplig utbildning inom hälsovårdshantering.

Programmet har utformats för att förbereda akademiker för roller som sjukvårdsledare i en snabbt föränderlig vård miljö. Programmet är lämpligt för studenter som förutser karriär inom en rad olika vårdfaciliteter i offentliga, privata och ideella miljöer.

Hälsovårdsledning Snabba fakta

 • Tvärvetenskaplig utbildning inom hälsovårdshantering
 • Kurser erbjuds kvällar och helger
 • Hälso- och sjukvårdspersonal som professorer
 • Högtalare från hälsovårdsområdet

Programutfall

PO1

Studenten ska kunna formulera en strategisk plan för kontinuerlig förbättring i en förändrad vårdmiljö

PO3 Studenten ska kunna bedöma aspekter av det amerikanska hälsovårdssystemet, inklusive politiska, etiska, juridiska, finansiella och riskhanteringsfrågor relaterade till effektiv hälsofacilitet PO4 Studenten ska kunna använda skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga i enlighet med hälsovårdsstandarder PO5 Studenten ska kunna skapa en plan som underlättar förvärvet av ett informationssystem för hälso- och sjukvård. Underlätta systemets verksamhet i olika inställningar inom regelverk PO6 Studenten ska kunna utveckla och presentera ett effektivt yrkesutbildningsprogram PO7 Studenten ska kunna visa förmåga att utnyttja teoretiska och tillämpade färdigheter som erhållits under studietiden i MPA-programmet. Detta görs genom deltagande i den kulminerade capstone-upplevelsen, som innefattar att identifiera, analysera och utveckla en omfattande rapport om ett problem som hälso- och sjukvårdsorganisationen eller hälsovårdsorganisationerna står inför PO8 Studenten ska kunna visa en förståelse för lagen och regeringens inverkan på komplexiteten i hälsovårdspolitiken och den dagliga verksamheten inom hälsovårdsorganisationerna

Syfte

Befälhavarens program i Health Services Management har utformats för att förbereda kandidater för roller som sjukvårdschefer i dagens snabbt föränderliga vård miljö.

Master of Public Administration i Health Services Management , ett 48-kredit multidisciplinärt studieprogram, är avsett för studenter som söker en bred utbildning för att förbereda sig för att komma in (eller som nyligen har gått in) inom hälsovårdsområdet. Programmet har utformats för att ge en global och djupgående utbildning inom hälsovårdshantering. Detta program är lämpligt för de studenter som förutser karriär inom en rad olika vårdinrättningar inom de offentliga, privata och ideella sektorerna.

Gradskrav

 1. Framgångsrikt genomförande av hela läroplanen (36-MS / 48 MPA)
 2. En 3,0 kumulativ GPA

Programkrav

Varje sökande måste lämna in följande:

 • Résumé med namnen på två personer som kan kontaktas som referenser.
 • Intervju med programdirektören eller biträdande direktören Studerande som ansöker om att träda in i MS-programmet måste ha arbetat inom hälso- och sjukvården som praktiserande eller chef för åtta år. Efter mottagande av alla transkript och slutförande av alla krav och intervjuer kommer kvalificerade sökande att bli antagna och tilldelad en rådgivare.

Health Services Management MPA Curriculum

Den 48-kredit Master of Public Administration program i Health Services Management är organiserad enligt följande:
 • Kärnkurser 12 högskolepoäng
 • Avancerade kärnkurser 15 hp
 • Health Services Management Specialization 15 Credits
 • Kulminera Erfarenhet 6 Credits
Totalt 48 poäng

Allmänna grundläggande kurser (12 hp)

 • MPAT 503 lag, gov
 • MPAT 521 Action Rsrch
 • MPAT 531 Management Information Systems
 • MPAT 541 Managerial Communic / Leadershp

Avancerade kärnkurser (15 hp)

 • HSMG 601 Health Care i USA
 • HSMG 611 Health Care Management
 • HSMG 621 Health Care Financing
 • HSMG 631 HRM för hälsovårdsorganisationen
 • HSMG 641 Ethic Issues / Hlth Care Manager

Koncentrationsområde / Hälsovårdsledning / Specialisering (15 hp)

 • HSMG 701 Strat Plan för Hlth Care Org.
 • HSMG 711 Juridisk miljö av hälsovård Mg
 • HSMG 721 Mäta organisationsprestanda
 • HSMG 731 Adv Issues / Hlth Services Mgmt
 • Valfri

Capstone Experience (6 poäng)

 • HSMG 801 Praktikupplevelse
 • eller
 • HSMG 811 Capstone Project Hlth Serv Mgt

Karriärmöjligheter

Den MPA i Health Services Management förbereder kandidaten för ledningspositioner i en mängd olika vårdorganisationer, inklusive sjukhus, hälsocentraler, läkarmottagningar och andra hälso- och sjukvårdspersonal.

Exempel på karriärtitlar är: Hälso- och sjukvårdspersonal, Medicinsk Center / Hälso- och sjukvårdschef, Avdelningschef / Koordinator, Chef / Registrering och Schemaläggning och Direktör / Planering och bedömning.

Program taught in:
Engelska

See 18 more programs offered by Mercy College »

Last updated March 4, 2018
Denna kurs är Online, Campus based
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Kontakt Skolan
Deltid
Heltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Sept. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum
Location
Application deadline
Slutdatum