Read the Official Description

Master of Business Administration (MBA)


Befälhavaren på företagsekonomi (MBA) examen kräver innehav av en kandidatexamen.

För studenter med en kandidatexamen i företagsekonomi krävs programmet för att slutföra 36 enheter av kursen: 18 enheter av andra året Core-kurser, 12 enheter av valbara kurser och 6 enheter av en masterprov eller omfattande tentamen.

För elever som innehar en kandidatexamen i en annan disciplin krävs det 45 kursenheter: 9 enheter av kurser i första kärnkursen, 18 enheter av kärnkurs i andra året, 12 enheter av valfria kurser och 6 enheter av en masterprov eller omfattande tentamen.

Högst 9 enheter kan tas på 400-nivå.

Program Krav


Kandidater förväntas ha förvärvat grundläggande matematiska färdigheter och kunskap om datorer. Studenter som inte har haft en kurs i grundläggande matematiska färdigheter eller datorkoncept som inbegriper databashantering och kalkylprogramvara måste antingen a) visa för fakulteten att de har tillräcklig kunskap i dessa områden eller b) ta de nödvändiga kurser. Eleverna äger eller har tillgång till en dator.


De som saknar en företagsekonomisk bakgrund kommer att behöva slutföra förkunskapskurser.

Kandidater måste ha en kandidatexamen med en 3,0 kumulativ GPA för att vara berättigad till kandidatprogrammet, eller under särskilda omständigheter kan godkännas med godkännande av fakultetsrådgivare och akademisk dekan. Studenter förväntas behålla en 3,0 GPA för att slutföra programmet. Dessutom krävs att varje examensarbete fullbordar den studerande kärnan plus antingen a) examina forskarklass och avhandling, eller b) examen forskarklass och lyckad genomgång av en omfattande tentamen.

Krediter är tilldelade i utbildningsstyrda instruktioner och laboratorier för att slutföra kursen krav som omfattar både utvecklings- och utvärderingsdelar baserade på fakultetskontakt under hela anvisningarna. Studenter måste uppfylla förutsättningskrav för val av kurser.


MBA är en breddgrad. Labwork är tilldelat individuellt och bestäms av fakultetsbedömning.

Valfria områden

 • redovisning
 • Business Elective Credit
 • Affärsrätt
 • economics
 • finans
 • Hälsovården
 • Human Resources Management
 • Internationell företagsekonomi
 • ledning
 • Management Information Systems
 • Företagsledning
 • marknadsföring
Program taught in:
Engelska

See 1 more programs offered by California National University for Advanced Studies »

Denna kurs är Online
Startdatum
Sept. 2019
Duration
2 år
Deltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Application deadline

Sept. 2019