Master of Arts i elektriska och informationsteknik

Covenant University

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Master of Arts i elektriska och informationsteknik

Covenant University

I den elektromekaniska ålder, elektroteknik som en disciplin var monolitiskt. Namnet Institutionen för systemteknik antogs av universitet som erbjuder program. Sedan kom en tid präglad av mikroelektronik som breddade disciplin att elektriska och elektronik; och Department of Electrical and Electronic Engineering blev ordningen för dagen. Dataåldern följas och det blev modernt att ha en avdelning för elektro- och datorteknik. Den nya rike är nu en informationsåldern och för att klara effektivt med industrins efterfrågan på arbetskraft, är det absolut nödvändigt att utforma program och läroplaner för att möta denna efterfrågan. Därför den nya nomenklaturen av Institutionen för elektro- och informationsteknik Engineering; och de program som erbjuds i denna avdelning.

Vision

Att bemyndiga Covenant University att uppnå sitt mål att höja en ny generation ledare genom instrumentering av att främja psykisk Produktiviteten i samband med Information Engineering.

Mission

Att skapa allmän giltighet och tekniskt relevant kunskap inom området Information Engineering, med syfte att främja en integrerad och allmän utbildning med verkliga livet, i realtid tillämplighet gentemot vetenskap, teknologi och mänsklig kapacitetsuppbyggnad.

FILOSOFI

Filosofin av programmen vid institutionen för elektro- och informationsteknik Engineering dras från Covenant University Vision, som kortfattat är rubricerade "Raising en ny generation ledare". Elektro- och informationsteknik Engineering som ryggraden i en kunskapsbaserad ekonomi är mycket dynamisk och mångsidig. Därför institutionens program är sådana att de på ett effektivt och tillräckligt bidra till kunskapsekonomin genom att införa läroplaner som uppfyller dessa utmaningar i datateknik; Electrical and Electronic Engineering; och informations- och telekommunikationsteknik.

Utbildningen är att producera akademiker, som är producenter snarare än bara konsumenter av en kunskapsbaserad ekonomi, genom att, vid examen, färdiga funktionella ingenjörer inom industrin, forskarassistenter, forskare i den akademiska världen, eller framgångsrika entreprenörer i elektro- och informationsteknik verkstadsindustrin.

Mål

För att aktualisera filosofi avdelningen, kommer tyngdpunkten att läggas på följande mål:

  • För att underlätta en bra grepp av studenter från ett brett spektrum av tekniska principer.
  • För att underlätta förvärv av praktik.
  • Att inskärpa företagande, marknadsföring och ledningskompetens hos eleverna.
  • Att ge studenterna möjlighet att engagera sig i stor utsträckning i elektriska och informationsteknisk forskning och utveckling.
Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Mar. 2019
Duration
Varaktighet
Deltid
Information
Deadline
Locations
Nigeria - Nigeria Online
Startdatum : Mar. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Mar. 2019
Nigeria - Nigeria Online
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan