Magisterexamen I Integrerad Säkerhet, System Och Nätverkshantering

SEAS Estudios Superiores Abiertos

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Magisterexamen I Integrerad Säkerhet, System Och Nätverkshantering

SEAS Estudios Superiores Abiertos

Huvudsyftet med Master i Integrated Security Management, Systems och datanät är att förbereda yrkesverksamma som tillhandahåller helhetslösningar för dagens 's organisationer, utveckla planer och säkerhetsrevisioner, design och planering företagsnätverk och hantera centraliserade serversystem som optimerar hanteringen av affärsmiljön.

Tack vare den här mästaren kommer vi att få en global vision av de viktigaste faktorerna för implementering, administration och underhåll av system och informationsteknik för företaget. Att förvärva mångsidigheten som erbjuds av mastern av flera plattformar, assimilera begrepp som baserar kritiska tekniska beslut på kommunikation och förstå vikten av säkerhet i företaget, vilket gör det möjligt för oss att korrekt genomföra säkerhet i datorsystem.


Varaktighet: 60 hp/>


mål/>

  • Känn de grundläggande principerna för operativsystemens funktion , såväl som begrepp och tekniska termer i samband med överföringen av data och förstå djupt de tekniska egenskaperna hos vår maskinvara och hur förlänga och förlänga dess livscykel.
  • Effektivt hantera servern, Windows Server och GNU / Linux operativsystem, som utför installation och integration av olika tjänster och servrar i samband med informationsteknologi.
  • Utforma ett datanätverk, fatta beslut som påverkar kommunikationsprotokoll som handlar om det, typerna av samtrafikanordningar och deras huvudfunktioner, nätverkstopologier och olika tekniska behov som leder till utvecklingen av ett omfattande projekt för att implementera ett system av kommunikation.
  • Strukturera ett företagsnätverk för att isolera funktionalitet genom den hierarkiska nätverksmodellen genom att känna till huvudattackerna som ett datorsystem kan ta emot, samt möjliga metoder för skydd, upptäckt och säkerhetspolicy som gör det möjligt att undvika skador på systemet eller minimera dess återverkan.


program/>


DRIFTSYSTEM (4 ECTS)/>

Introduktion till operativsystem. Processer. Kommunikation och synkronisering av processer. Låsningar. Inträde / Avsluta Filer och kataloger. Minneshantering.

LINUX (4 ECTS)

Historia och installation. Introduktion till Shell. Systemhantering Filhantering Grafisk miljö och pakethantering.

Linux. ADMINISTRERING AV NÄTVERK OCH TJÄNSTER (4 ECTS)

Kernel. Shell scripting. Networks. Servrar. Säkerhet.

WINDOWS SERVER (4 ECTS)

Nätverk och servrar i affärsmiljö. Servrar och grundläggande tjänster. Grundläggande administration. Replikering. Avancerad administrering.

HARDWARE UNDERHÅLL (4 ECTS)

Nummersystem Omvandlingar. Operations. Lådan Grundläggande komponenter Strömförsörjningen. Portar. Bild och ljud. Nätverk. Minne. Mikroprocessorer. Kringutrustning. Rengöring och underhåll System.

DATA TRANSMISSION (4 ECTS)

Teorin av signalen. Överföringsmedel. Topologier, klassificerings- och nätverksenheter. Strukturerad kablage

DATORNÄVAR (4 ECTS)

Internethistoria Nätverksmodeller OSI-referensmodell: Lager 1 och 2. OSI-referensmodeller: Lager 3. OSI-referensmodell. Lager 4, 5, 6 och 7.

Planering av företagsnätverk (4 ECTS)

Delar av ett företagsnätverk. Säkerhetssystem Trådlös teknik IP-telefoni. Administrationsverktyg

LAGSTIFTNING OCH ETIK I IKT (4 ECTS)

Förordning om uppgiftsskydd. Regler för webbinnehåll. Immateriell äganderätt Etik i IKT.

DATORSÄKERHET (4 ECTS)

Introduktion till säkerhet. Säkerhetsförordningen. Säkerhetshantering: Policy. Beredskapsplanen: Policies. Metoder för analys och utvärdering av säkerhet.

FÖRVALTNING OCH FÖRVALTNING AV SÄKERHET (4 ECTS)

Kommunikation i nätverk. Säkerhetsprotokoll. Anfall och datasäkerhetsmekanismer. Digitala certifikat och säkra protokoll. Offentlig nyckelinfrastruktur.

REVISION OCH DATORARFARING (4 ECTS)

Introduktion till revisionen. Tekniker för en datorrevision. Datorrevisionsmetodik. Lagstiftning och juridisk och datorrevision. Säkerhet vid datorrevision. Revisionsrapporter


Slutprojekt (12 hp)/>


titrering/>


När du väl har avslutat programmet kommer du att få en magisterexamen i omfattande säkerhetshantering, system och datanätverk, utfärdat direkt av Katolska universitetet i Ávila, med 60 europeiska ECTS-poäng./>


Tillgångskrav/>

  • Vara högskoleexamen eller ha yrkeserfarenhet inom sektorn.
Denna skola erbjuder program i:
  • Spansk


Senast uppdaterad March 26, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Sept. 2018
Duration
Varaktighet
1500 Öppettider
Deltid
Heltid
Information
Deadline
Locations
Spanien - Zaragoza, Aragon
Startdatum : Sept. 2018
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2018
Spanien - Zaragoza, Aragon
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan