magisterexamen i teknik-och miljöteknik

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

magisterexamen i teknik-och miljöteknik

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER)

Master i miljöteknik och teknik

&nbsp

Miljöproblem har framskridit i linje med industrins utveckling, så att samhället måste ta itu med det innan man når en ohållbar situation.


I detta sammanhang, Miljöteknik, som ett förebyggande verktyg i strävan efter hållbar utveckling är den gren av teknik med ansvar för att skydda miljön från de potentiellt skadliga mänskliga aktiviteter, populationerna av skadliga miljöfaktorer, Slutligen, för att förbättra miljökvaliteten för hälsa och välbefinnande.


Mästaren i Environmental Engineering and Technology utfört en översiktlig granskning ur teknisk synvinkel på olika miljöproblem som härrör från industriell verksamhet, och föreslår införandet av bästa praxis-lösningar och alltid med hänsyn till de ekonomiska och sociala faktorer.

&nbsp

&nbsp

Mål

&nbsp

Mål:

  • Tåg behöriga yrkesverksamma inom området och miljöteknik, som vill uppdatera och förbättra sina kunskaper om nya affärsmöjligheter som representerar miljö-variabeln och dess integration i affärsprocesser.

&nbsp

Särskilda mål:

  • Exponera på marknaden tillgängliga teknik kunna möta och åtgärda miljöpåverkan från avfallsproduktion eller avyttring av flytande och gasformiga utsläppen.
  • För att påverka sökandet efter alternativa lösningar för god miljöstyrning av hörnstenarna föroreningar.
  • Förvärva en övergripande bild av integrerad förvaltning av vatten, och mer specifikt av avloppsvatten som uppstår från olika industriella verksamheter (textil, livsmedel, papper, etc) ..
  • Förstå vikten av hierarkin i fast avfallshantering: förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och bortskaffande i kontrollerade deponier eller dumpas.
  • Förvärva de kunskaper som behövs för att förbereda och genomföra sanering av potentiellt förorenade jord webbplatser.
  • Att lägga grunden för genomförandet av ett miljöledningssystem i alla företag.

&nbsp

&nbsp

Vem är

&nbsp

Den föreslagna utbildningen metod, tillsammans med klarhet, rymd och design pedagogiskt innehåll, för att rikta masterprogrammet i miljöteknik och teknik universitetsexamen eller högre nivå som önskar att få utbildning inom teknik och miljöteknik förbättra sina utsikter till arbete.

Denna skola erbjuder program i:
  • Spansk
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Öppen antagning
Duration
Varaktighet
6 - 24 månader
Deltid
Information
Deadline
Locations
Spanien - Barcelona, Catalonia
Startdatum : Öppen antagning
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Öppen antagning
Spanien - Barcelona, Catalonia
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan