Read the Official Description

Den ökande betydelsen av en hållbar förvaltning förvärvar havs-och kustekosystem i statlig politik, framgår av de många internationella avtal som ingåtts under de senaste åren.

Många kustkommuner, med ansvar för att säkerställa hälsan hos sina stränder och kuster, kräver allt, närvaron av en specialiserad siffra kustförvaltning och resurser, både biologiska och turism. För detta växande behov av utbildad personal måste läggas bristen på utbildning planer utbildning inom olika statliga oceanografiska discipliner, är numera väldigt vanligt specialisering genom forskarutbildning.

Programmet i marin vetenskap och teknik fokuserar på de praktiska tillämpningar som förekommer i kustsystem. I detta avseende en översyn av de olika oceanografiska discipliner så har du en idé om gränslösa marina block. När förstod samspelet mellan olika discipliner, gräver tillämpad studie av kustmiljön genom praktiska inriktningar.


Varaktighet, kreditstruktur och examen

När det gäller fördelningen av den tid det är fastställt att: - Som ett program på distans och inte föremål för klasser, inte en specifik startdatum set, så att eleverna kan anmäla när som helst, förutsatt att det finns tillgängliga platser.

  • Genom akademiska eller pedagogiska skäl har minst sex månaders program.
  • Den maximala tiden för programmet är två år. Under denna tid måste studenten ha lämnat in alla relevanta utvärderingar och Final Project eller Thesis.


Stipendier

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) allokerar periodvis ett ekonomiskt spel med extraordinär FUNIBER Stipendium i utbildning.

Ansök genom att skicka in din ansökan för att bevilja de begärda uppgifterna portalen hemsida, och utvärderingskommittén kommer att överväga lämpligheten av din ansökan om beviljande av ekonomiskt bistånd i form av Fellowship Training FUNIBER.

Program taught in:
Spansk

See 27 more programs offered by Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) »

Denna kurs är Online
Startdatum
Open Enrollment
Duration
6 månader
Deltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Slutdatum