Läs den officiella beskrivningen

  1. Strategisk Financial Management 2. Strategic Management 3. Change Management och Strategiskt ledarskap 4. Strategisk Resource Management i organisationer 5. Marketing Management i praktiken

LÄRANDEMÅL:

Företagsklimatet är dock vätska, och företagen måste reagera på både interna och externa faktorer vid översynen sina strategier.

Strategier måste utformas på ett sådant sätt att uppnå konkurrensfördelar. Både strategier och vilken typ av konkurrensfördelar är beroende av, och måste anpassas till vad verksamheten är och vad företaget gör.

Du får lära dig att kritiskt granska viktiga affärsmodeller och tillämpa dem på en verklig problem på en strategisk nivå genom att utföra din egen forskningsprojekt.

Efter ett framgångsrikt slutförande av detta steg, kommer eleverna att få magisterexamen i Business Management, som utfärdas av EduQual, Storbritannien.

Program undervisas på:
Engelska

Se 7 fler kurser från Global Impact Training And Higher Education »

Denna kurs är Online
Startdatum
Aug. 2019
Duration
6 månader
Heltid
Pris
4,000 GBP
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Aug. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Aug. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum