Magisterexamen i företagsekonomi

Global Impact Training And Higher Education

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Magisterexamen i företagsekonomi

Global Impact Training And Higher Education

  1. Strategisk Financial Management 2. Strategic Management 3. Change Management och Strategiskt ledarskap 4. Strategisk Resource Management i organisationer 5. Marketing Management i praktiken

LÄRANDEMÅL:

Företagsklimatet är dock vätska, och företagen måste reagera på både interna och externa faktorer vid översynen sina strategier.

Strategier måste utformas på ett sådant sätt att uppnå konkurrensfördelar. Både strategier och vilken typ av konkurrensfördelar är beroende av, och måste anpassas till vad verksamheten är och vad företaget gör.

Du får lära dig att kritiskt granska viktiga affärsmodeller och tillämpa dem på en verklig problem på en strategisk nivå genom att utföra din egen forskningsprojekt.

Efter ett framgångsrikt slutförande av detta steg, kommer eleverna att få magisterexamen i Business Management, som utfärdas av EduQual, Storbritannien.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Aug. 2019
Duration
Varaktighet
6 månader
Heltid
Price
Pris
4,000 GBP
Information
Deadline
Locations
Storbritannien - London, England
Startdatum : Aug. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Aug. 2019
Storbritannien - London, England
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan