Magister i företagsekonomi i projekt- och kvalitetshantering

California Intercontinental University

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Magister i företagsekonomi i projekt- och kvalitetshantering

California Intercontinental University

Översikt

Master of Business Administration i projekt- och kvalitetshantering (MBAPQM) är utformad för att förbereda studenter för karriär inom områdena total kvalitetshantering, projektledning, projektstyrning, affärsanalytiker, kvalitetsstyrning och projekthantering. Studenter som arbetar med denna specialisering kommer att fokusera på projektledningsteknik, mänskliga faktorer och teamhanteringsdynamik, kvalitetsdesign för Six Sigma och total kvalitetshantering. Individer med ledarskapsläge och inriktade på uppgiftshantering kommer att dra stor nytta av denna specialisering.

Programkompetens och lärande mål

Efter framgångsrikt genomförande av detta program kommer studenterna att kunna:

 • Integrera projektledningsteorier och metoder för att förbättra organisationsprestanda.
 • Konstruera och optimera projektledningens affärsmöjligheter på konkurrensutsatta marknader.
 • Bedöm affärsutmaningar och möjligheter i samband med global ekonomi, konkurrens, förändring och osäkerhet.
 • Använda tillämpade forskningsmetoder och affärsstrategier för att maximera tillväxt och utvecklingsmöjligheter.
 • Främja tvärvetenskapligt samarbete och samarbetande arbetsmiljöer.
 • Identifiera och analysera komplexa affärsidéer och utforska alternativa lösningar på organisatoriska och projektledningsproblem.
 • Tillämpa kritiska tänkande färdigheter och beprövade managementteorier och metoder för att analysera, utvärdera och besluta om ett brett spektrum av projektledningsproblem.
 • Demonstrera effektiva skriftliga och muntliga kommunikationsförmåga
 • Underlätta användningen av lämplig teknik för utredning och problemlösning.
 • Mät organisationernas ekonomiska resultat.

Kursplan

Master of Business Administration programmet kräver färdigställande av 36 enheter av kurser som inkluderar:

Erforderliga kurser: 24 enheter / 8 kurser

Valfria kurser: 12 enheter / 4 kurser

Förkunskapskrav

Förutom de förkunskapskrav som krävs måste en sökande till kandidatexamen lämna in och uppfylla följande antagningsförutsättningar:

 1. En kopia av sökandens Curriculum Vitae eller Professional CV.
 2. Officiell avskrift som visar att en kandidatexamen har fullgjorts från en ackrediterad högskola / universitet som är ackrediterad av en byrå som erkänts av USA: s utbildningsminister och / eller rådet för högre utbildning ackreditering - CHEA.
 3. En sökande som har fullgjort sin kandidatexamen i ett icke-näringslivsrelaterat område (dvs. teknik eller naturvetenskap) krävs för att uppfylla CALUNIVERSITYs grundprinciper för företagsundervisning genom att ta en obligatorisk kurs i Basic Accounting. Andra valbara kurser är tillgängliga för studentens övervägande.
 4. Sökandens tidigare akademiska akademiska register måste visa ett minimalt Kumulativt Betygspunkt Average (CGPA) av C (2,0 i en skala av 4,0) eller högre.

Graduation Requirements

Magisterexamen ges till dem som har uppfyllt följande krav:

 1. Framgångsrikt genomfört alla obligatoriska kurser i masterprogrammen och har genomfört den minimala lägsta tiden för varje kurs och program
 2. Uppfyllde kravet på studieuppehållstillstånd för examen och slutbetyg
 3. Uppnått minst 3,0 Cumulative Grade Point Average (CGPA)
 4. Rensas av all skuldsättning och andra skyldigheter till KALUNIVERSITET
 5. Rekommenderas för examen vid fakulteten och akademiska avdelningen
 6. Genomföra och genomföra ett muntligt försvar av avhandlingen
 7. Inlämning av två bundna kopior av den slutliga avhandlingen
Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
California Intercontinental University

Senast uppdaterad January 22, 2018
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
18 månader
Price
Pris
- $ 445 per kredit
Information
Deadline
Locations
Amerikas förenta stater - Irvine, California
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2019
Amerikas förenta stater - Irvine, California
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan