Read the Official Description

kvalitet

Denna Master i Consulting and Audit kvalitet och kompetens system gör det möjligt:

 • Förvärva kunskaper att få en komplett bild av kvalitetssystem och Excellence modeller
 • Vet användbara verktyg för utveckling av konsult- och revisionsverksamhet
 • Förstå begreppet ledarskap ur kvalitetssystem och Excellence, lära sig grundläggande aspekter som bör vägleda ledaren relation med kunderna och medarbetarna
 • Utveckla en plan för strategisk kommunikation, tillsammans med uppdraget och tillämpa kvalitetsstyrning teknik och processdesign
 • Att känna till huvudfunktioner Institutionen för mänskliga resurser och organisation samt den rättsliga ramen att basera
 • Hantera effektivt företagets resurser, den ekonomiska och finansiella planen, miljö, innovation och leverantörer
 • Känna till och tillämpa kvalitetsindikator System ett mätverktyg, analys och förbättring av organisationens
 • ordentligt utvärdera de olika kvalitets Integrated Systems
 • Vet, lära och utvärdera de principer, modeller och genomförande av ISO 9001, ISO 14001: 2004 och OHSAS 18001: 2007 inom organisationen
 • ordentligt utvärdera de olika kvalitets Integrated Systems

åtkomst~~POS=TRUNC

Examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet

mottagare

Befälhavaren i kvalitet riktar sig till alla som vill förbättra sin anställbarhet i verksamheten i kvalitet och toppresta Engineering studenter, miljövetenskap, People Business Administration redan intar en kontorskvalitetsansvar, Excellence och Corporate Responsibility i sin Directors Organization avdelningar eller områden som kräver önskan att förvärva kunskaper i kvalitet och toppresta med denna herre, kan eleverna få officiella Diploma Ackreditering internrevisor Basic (EFQM)

program

modul I

Ledarskap Perspektiv av kvalitet och Excellence

 1. Introduktion till ledning
 2. Utvärdering och ledarskapsmodeller
 3. Mission och vision
 4. Hantering av värden
 5. ledare för inblandning i organisationens systemet
 6. Ledarskap i kundrelationer
 7. Ledarskap i personalledning
 8. Ledarskap & Innovation
 9. Förändringsledning
 10. system ledarskap bedömning
 11. Coaching och ledarskap
 12. etisk företagsledning

modul II

Definition, genomförande och uppföljning av strategin

 1. Introduktion till strategisk ledning
 2. marknadsanalys
 3. Begreppet strategi idag: Internetrevolutionen
 4. Analys och hantering av externa intressegrupper
 5. Analys och hantering av interna intressegrupper
 6. Hantering av strategiska mål
 7. kvalitetsförbättring tekniker
 8. Andra kvalitetsförbättring tekniker och konstruktion
 9. Teknisk processförbättring och förvaltning
 10. Introduktion till full kontroll panelen
 11. Efterlevnad och övervakning av den integrerade kontrollpanelen
 12. Planera strategisk kommunikation

modul III

Kvalitet och Human Resources

 1. Introduktion till Human Resources
 2. rättsliga aspekter på mänskliga resurser
 3. Organisationsstrukturer. flödesscheman
 4. jobbhantering
 5. internutbildning management
 6. utvärdering av prestanda
 7. Målstyrning
 8. Incitamentsprogram och erkännande
 9. Motiveringen för arbetstagare
 10. Kommunikation i bolaget
 11. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 12. Innovationsledning i mänskliga resurser

modul IV

Kvalitet och Excellence in Partnership Upprättande och Resource Management

 1. Introduktion till resurshantering
 2. inköp ledning och leverantörer
 3. hanterings~~POS=TRUNC allianser
 4. ekonomisk och finansiell förvaltning
 5. Hantering av råmaterial
 6. informationshantering
 7. Underhåll och programhantering
 8. miljöledning
 9. hållbar teknik management
 10. kunskaps~~POS=TRUNC hantering~~POS=HEADCOMP
 11. Innovation i företaget
 12. IT-säkerhet och dataskydd

modul V

Kvalitet och Customer Management: Kontinuerlig förbättring

 1. Introduktion till kvalitets kund
 2. Rita en processkarta
 3. Design och utveckling av en produkt
 4. Rita en tjänst
 5. kommersiella förvaltningsplaner
 6. marknadsföringsplaner
 7. produktionsstyrning
 8. Rutiner i arbetet
 9. produktionsstyrsystem
 10. produktions~~POS=TRUNC
 11. Kalibrering och verifiering
 12. Hantering av relationerna med kunden

modul VI

Kontinuerlig förbättring Mätmetoder Perception Intressent

 1. Mätning, analys och förbättring
 2. System för kvalitetsindikatorer
 3. Kundorientering orientering~~POS=HEADCOMP
 4. kundernas behov
 5. Kundnöjdhet mätning
 6. Den undersökning
 7. Utvärdering av personalledning
 8. Desktop Management
 9. trivsel
 10. mätning miljö- och arbetstillfredsställelse
 11. Hantering av sociala konsekvenser
 12. Att mäta de sociala konsekvenserna

modulen VII

Mätmetoder Vid kontinuerlig förbättring av produktiviteten Indicators

 1. Introduktion till produktivitetsanalys
 2. produktivitet indikatorer på klienter
 3. Produktivitets indikatorer i människor
 4. produktivitet indikatorer på CSR
 5. Hantering av orsakssambanden
 6. benchmarking baser
 7. benchmarking metodik
 8. Mätning av effektiviteten i processerna
 9. Mätning av processeffektivitet
 10. Ekonomi och effektivitet
 11. Ekonomi och effektivitet
 12. Tillförlitlighet och statistisk analys

modulen VIII

Kvalitet Consulting and Development Excellence in CSR

 1. Introduktion till företagens sociala ansvar (CSR)
 2. Genomförande av ett CSR ledningssystem
 3. fördelar CSR
 4. CSR i Spanien
 5. styrmodell GRI 4.0
 6. Global Compact Management Model
 7. Matrix materia
 8. Ekonomi och CSR
 9. Människor och CSR
 10. Samhället och CSR
 11. socialt ansvarstagande ledarskap
 12. socialt ansvarsfull marknadsföring

modul IX

grunderna i revisions Management System och utvärdering av organisationer

 1. Introduktion till begreppet internrevision
 2. Utveckling av en intern revision
 3. Planering av interna revisioner
 4. Färdigheter i ett team av revisorer
 5. Stängning och framgång internrevision
 6. Certifieringsprocessen
 7. Processen för utvecklingen av EFQM Excellence-certifiering
 8. Introduktion till begreppet självbedömning och EFQM
 9. Och planera faser av en självutvärdering
 10. Befogenheter interna utvärderingsgruppen och externa
 11. Basic Training Recensent EFQM. GEC Journal R
 12. Basic Training Recensent EFQM. GEC Journal II

* De sista två enheterna i denna modul omfattar kursen "Basic Training Revisor EFQM"

modul X

Ledning kvalitetssystem Integrerade nycklar

 1. Införande av integrerade ledningssystem
 2. integrationsstrategier
 3. ISO 9001: 2015
 4. ISO 14001: 2007
 5. OHSAS 18001: 2007
 6. Modellen of excellence EFQM
 7. Madrid Utmärkt Brand Management Model
 8. Dubbel integration av ISO-ISO / ISO-OHSAS-system
 9. Triple systemintegration
 10. Relationerna mellan ISO kvalitetssystem och EFQM
 11. Integration av system och EFQM Utmärkt Madrid
 12. kvalitetsstyrning och CE marknaden

Naturligtvis

English Course

Basic, Pre-Intermediate, medel eller avancerad
Studenten kan välja en av fyra nivåer

metodik

Mästaren i Consulting and Audit kvalitet och kompetens Systems erbjuder ett fullt flexibelt tillvägagångssätt skräddarsys efter dina behov, oavsett geografiskt läge eller tid tillgänglighet.

E-Learning metodik: Allt innehåll kommer att finnas tillgänglig i universitets virtuella campus 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, utan skyldighet tid vilket gör den mycket flexibel. Således blir det lätt att förena en aktiv yrkesliv med akademisk excellens.

Allt innehåll uppdateras med teknisk precision, de är lätta att förstå och har en tydlig praktisk inriktning.

IMF Business School gör tillgängliga för sina studenter:

 • personliga tutorials (chat, telefon, e-post)
 • webinars
 • Debatter och diskussionsgrupper genom forum och chattar
 • tester självbedömning
 • Fallstudier och dokumentation
 • virtuellt bibliotek

utvärdering

Kontinuerlig bedömning eftersom det förskott i studien Master i Consulting and Audit kvalitet och kompetens Systems. Varje modul bedöms genom en kombination av online-undersökningar och utveckling av fallstudier.

Att få dubbel examen, är master IMF Business School + Master Universidad Camilo José Cela, med förbehåll för att övervinna alla moduler.

handledare

Mästaren i Consulting and Audit Kvalitet och Excellence System designades av en expertkommitté bestående av yrkesverksamma inom ledande företag verksamma inom Consulting och revisionskvalitet. Deras erfarenhet säkerställer lämplighet av material och kunskaper som förvärvats i syfte att integration på arbetsmarknaden eller utveckling i yrkeslivet.

Detta team av experter, förutom att delta i utformningen kommitté utbildningsprogram, samarbetar också handledning denna kurs.

Ladda ner innehåll för att möta handledare Panelen.

karriär~~POS=TRUNC

I slutet av vår Master i Consulting and Audit kvalitet och kompetens Systems kommer att vara beredda att arbeta med:

 • Consulting av kvalitetsledningssystem
 • Konsulter inom Business Certification
 • Konsulter inom CE-märkning av produkter
 • Consulting i Process Management
 • Konsultföretag "Avancerat" i Management och kvalitetssystem
 • Kvalitet i riktning Organisationer
 • Quality Auditor (internrevisor)
 • Consulting "Advanced" i Process Management
 • Auto Recensioner konsulter som EFQM Model
 • CMI konsulter
Program taught in:
Portuguese (Brazil)

See 44 more programs offered by IMF Business School Portugal »

Denna kurs är Online
Startdatum
Open Enrollment
Duration
720 Öppettider
Deltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Slutdatum