Läs den officiella beskrivningen

Enterprise Risk Management erkänns alltmer som nyckeln för att uppnå och driva hållbar organisatorisk prestanda, oavsett om organisationen är verksam inom den offentliga sektorn eller den privata sektorn och industrin.

Detta magisterprogram i Enterprise Risk Management Är utformad för att ge formell utbildning samtida Risk Management och dess naturliga förlängningar till kris och akuthantering till kandidater.

Detta masterprogram i Enterprise Risk Management är utformat kring fyra år långa tematiska enheter som tar den väsentliga kunskapen och kompetensen som är nödvändiga för en kompetent och samtida Chief Risk Officer i någon typ av organisation eller företag. Programmet består av 120 ECTS (European Credit Transfer System).

Programmet erbjuds gemensamt av Open University of Cyprus och Hellenic Open University.

Målgrupp

Kandidatprogrammet inom företagsriskhantering kommer sannolikt att locka till sig industrins sponsrade sökande eller till och med grupper, det vill säga från organisationer som håller på att utveckla eller stärka sina egna riskhanteringsfunktioner. Programmets strikta fokus på alla aspekter av riskhantering men i ett generellt format gör det till en idealisk doktorandkurs i Riskhantering för kandidater från hela världen för att söka kvalifikationen.

Programstruktur

För att masterprogrammet ska lyckas, måste eleverna följa Och lyckas godkända tentamina i fyra (4) obligatoriska moduler (Krediterad med 20 ECTS per modul) och Examensarbete (Krediterad med 40 ECTS).

Studenterna är skyldiga att förbereda fyra skriftliga uppgifter i varje modul under tillsyn och vägledande av en handledare och om de får de nödvändiga betygen blir de berättigade att delta i slutprovet. Universitetets akademiska år börjar i mitten av september och slutar i juni med Den slutliga skriftliga tentamen i slutet av året i maj.

Urvalet av 60 hp per läsår motsvarar Heltid, Medan urvalet på mindre än 60 ECTS per akademiskt år anses vara deltid.

Moduler erbjuds:

År 1

Koda Modul ECTS
ERM501 Organisation och ledning - Miljön för riskhantering 20 högskolepoäng
ERM502 Avancerade kvantitativa metoder för chefer 20 högskolepoäng
ERM503 Riskhanterings- och riskhanteringsstandarder 20 högskolepoäng
Studenter måste anmäla sig till modulerna i en viss ordning: ERM501, ERM502, ERM503.År 2

Koda Modul ECTS
ERM601 Krishantering och Affärsplanering 20 högskolepoäng
ERM701 Examensarbete 40 högskolepoäng
Examensarbetet kan genomföras efter tre år 1-moduler.

Behörighet

  • Sökande måste ha en grundutbildning från en giltig / erkänd högre utbildningsanstalt.
  • Alla kandidater måste ha en mycket god kunskap om det engelska språket för att kunna delta framgångsrikt i programmet.

Anställbarhet

Sysselsättningsmöjligheterna omfattar följande:

  • Risk Officers och Chief Risk Officers i någon typ av organisation som implementerar eller är i färd med att implementera en Integral Risk Management-funktion.
<li>    Chefer eller styrelseledam&ouml;ter i alla typer av organisationer d&auml;r de kommer att beh&ouml;va hantera kriser och n&ouml;dsituationer samt att utveckla formella risk-, kris- eller n&ouml;dhanteringsprocesser.</li>

Tillämpningar

Ansökningar fylls endast in och skickas elektroniskt via universitetets webbsajt.

För läsåret 2017-2018, Ansökningsperioden är Från 8 februari 2017 till 28 april 2017, 11:00

Akademisk styrning

Programdirektören med hjälp av två akademiker, en från varje universitet, bildar en tre-medlems akademisk kommitté för masterprogrammet i ERM. De Akademisk kommitté Övervakar den kompletta utbildningen i detta masterprogram

Program undervisas på:
Engelska

Se 22 fler kurser från Open University Of Cyprus »

Denna kurs är Online
Startdatum
Sept. 2019
Duration
2 år
Deltid
Heltid
Pris
6,000 EUR
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum