Läs den officiella beskrivningen

ucjcplusimf

Syftet med denna Master i överensstämmelse IMF Business School är att utbilda helt, yrkesverksamma som vill utföra funktioner i Compliance Officer.

Vi befinner oss i ett samhälle som är nedsänkt i en teknisk och social utveckling i seriebildstagning. På detta sätt, organisationer gå mot ett etiskt, lagligt och hållbar marknad, där socialt ansvar, marknadsföring och kommunikation spelar en avgörande roll.

Införandet av straffrättsligt ansvar för juridiska personer har varit en lektion i regelverket som påverkar företag. Denna prestation kräver behandlas med erforderlig noggrannhet, för vilka det är nödvändigt att veta hur man kan förebygga och begränsa sade juridiska personer, inrättande av en företagskultur av efterlevnad som är gemensam för alla organisatoriska områden.

För detta måste vi forma en övervakningsplan, vilket leder till den professionella siffran överensstämmelse Oficcer, ansvarig för design, genomförande och uppföljning av företagets förebyggande program.

Under de senaste åren, ledningssystem ingick i affärsstrategin för de flesta organisationer. Det är viktigt att Compliance Officer vet egenskaperna hos dessa system, eftersom de delar många element, kan bli en fördel när man planerar Compliance Management System och bidrar till ett framgångsrikt genomförande.

åtkomst~~POS=TRUNC

Examen eller motsvarande yrkeserfarenhet

mottagare

 • advokater
 • konsulter
 • revisorer
 • Ansvarig teknik och ansvarig teknisk områdesinformation
 • Yrkesverksamma som vill ge sig i regleringssektorn överensstämmelse
 • Yrkespersoner som redan spelar Compliance Officer funktioner
 • College studenter som är intresserade av att förvärva färdigheter och förmågor i en hög tillväxtbransch

program

modul I

Compliance och affärsetik: Teoretisk & praktiskt perspektiv

 1. efterlevnad källa
 2. regelefterlevnad och straff efterlevnad
 3. Compliancefunktion i organisationer
 4. Fördelar med efterlevnad i organisationer
 5. bolagsstyrning
 6. företagsetik
 7. frivilliga koder
 8. OECD: s principer för bolagsstyrning

modul II

Straffrättsligt ansvar för enskilda Collective

 1. regelverk
 2. Planera kriminella regelefterlevnad
 3. Högsta domstolen kriterier och FGE cirkulär 1/2016

modul III

Statliga modeller, Risk and Compliance (GRC)

 1. Begreppet GRC
 2. Synergier mellan efterlevnad och internrevision
 3. Synergier i planeringen Compliance och internrevision
 4. efterlevnad ledningssystem
 5. Compliance Management System Standards
 6. standarder mot korruption
 7. Inledning och målen för kunskaper och kompetens Compliance Officer
 8. Roller, ansvar och rättigheter Compliance Officer
 9. Förhållande till andra delar av Compliance Officer Organization

modul IV

Efterlevnadspolicyer och bevis för Legal Defense

 1. Corporate riktlinjer och rutiner
 2. Fastställande av riktlinjer och rutiner
 3. Viktiga politikområden efterlevnad
 4. andra nivån politik
 5. Tredje part efterlevnad
 6. anseende risk i affärssammanhang
 7. nationella och internationella bestämmelser om insamling, överföring och förvaring av digitala bevis
 8. spårbarhet
 9. Insamling av bevis i företags sammanhang
 10. Garantier och element i undersökningsprocessen
 11. system för elektroniska bevis hantering
 12. rättsmedicinsk undersökning
 13. Livscykel digitala bevis

modul V

Förebyggande av penningtvätt

 1. grunderna
 2. Regler och organ
 3. obligatoriska ämnen
 4. kännedom åtgärder och förfaranden
 5. rapporterings~~POS=TRUNC
 6. Åtgärder och organ för intern kontroll
 7. Brott och straff

modul VI

Skydd av personuppgifter

 1. Data Protection and Compliance
 2. Allmänna principer för dataskydd
 3. Överföring av personuppgifter
 4. databehandlings chefer (ET)
 5. internationella dataöverföringar
 6. marknadskommunikation
 7. Skydd av personuppgifter i ICT (IT efterlevnad)
 8. Nyheter som införts av dataskydds allmänna föreskrifter i Europeiska unionen (RGPD)

modulen VII

IT Efterlevnad: Information Security

 1. Introduktion till informationssäkerhet
 2. planer säkerhetshantering
 3. ISO 27001: ledningssystem för informationssäkerhet. Särskild hänvisning till programvara (SAM revision)
 4. ISO 22301: Kontinuitets ledningssystem
 5. Förordningen LOPD. Säkerhetsåtgärder som ska genomföras
 6. nationella trygghetssystemet
 7. ISO 38500: Regeringen och IT-administrationen

modulen VIII

Kvalitet, Miljö-och Occupational risk Prevention

 1. ledningssystem
 2. kvalitetsledningssystem
 3. miljöledningssystem
 4. säkerhet och hälsa ledningssystem i arbetet

modul IX

Social Responsibility, marknadsföring och kommunikation

 1. Socialt ansvar
 2. marknadsföringsbolag
 3. Kommunikationen av företaget

modul X

Work Mästare Final

Naturligtvis

English Course

Grundläggande Pre-mellanprodukt, medel eller avancerad
Studenten kan välja en av fyra nivåer

metodik

Mästaren i överensstämmelse ger en helt flexibel strategi anpassad efter dina behov, oavsett geografiskt läge eller tid tillgänglighet.

E-Learning metodik: Allt innehåll kommer att finnas tillgänglig i universitets virtuella campus 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, utan skyldighet tid vilket gör den mycket flexibel. Således blir det lätt att förena en aktiv yrkesliv med akademisk excellens.

Allt innehåll uppdateras med teknisk precision, de är lätta att förstå och har en tydlig praktisk inriktning.

IMF Business School gör tillgängliga för sina studenter:

 • personliga tutorials (chat, telefon, e-post)
 • webinars
 • Debatter och diskussionsgrupper genom forum och chattar
 • tester självbedömning
 • Fallstudier och dokumentation
 • virtuellt bibliotek

utvärdering

Kontinuerlig bedömning eftersom det förskott i studien Master i överensstämmelse. Varje modul bedöms genom en kombination av online-undersökningar och utveckling av fallstudier.

handledare

Medhjälparna panel kursen bildas främst av professionella från företag och den akademiska världen, som kan ge eleverna verkliga arbetserfarenhet och praktiska exempel på grund av sin erfarenhet av verksamheten.

Ladda ner innehåll för att möta handledare Panelen.

karriär~~POS=TRUNC

 • Compliance Officer
 • Data Privacy Officer
 • Data Protection Officer
Program undervisas på:
Portuguese (Brazil)

Se 44 fler kurser från IMF Business School Portugal »

Denna kurs är Online
Startdatum
Öppen registrering
Duration
720 Öppettider
Deltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Öppen registrering
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Öppen registrering

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum