MA Information Technology Management

Allmänt

Programbeskrivning

Kandidatexamen i informationshantering

MA i ITM- programmet (ITM) är utformat för att utbilda och utveckla chefer som effektivt kan hantera planering, design, urval, implementering, användning och administration av framväxande och konvergerande informations- och kommunikationsteknik. Programmets läroplan ger studenterna den tekniska kunskapen och ledningskunskapen och färdigheter som behövs för att effektivt integrera människor, informations- och kommunikationsteknik och affärsprocesser till stöd för organisatoriska strategiska mål.

MA i informationshantering är ackrediterad av Ackrediteringsrådet för företagsskolor och program (ACBSP).

Lärandemål

 • Studenterna kommer att kunna förklara den viktiga terminologin, fakta, begrepp, principer, analytiska tekniker och teorier som används inom informationshantering.
 • Studenterna kommer effektivt att kunna tillämpa viktiga terminologier, fakta, begrepp, principer, analytiska tekniker och teorier som används inom informationshantering vid analys av komplexa faktiska situationer.
 • Studenterna kommer effektivt att kunna integrera (eller syntetisera) viktiga fakta, begrepp, principer och teorier inom informationsteknikhantering när man utvecklar lösningar för mångfacetterade informationshanteringsproblem i komplexa faktiska situationer.

Program Curriculum

De 36 kredit timmar som krävs för master of arts (MA) måste innehålla följande kurser:

 • ITM 5000 Informationsteknikhantering: Översikt (Obligatorisk kurs) (3 timmar)
 • MNGT 5590 Organisationsbeteende (3 timmar)
 • BUSN 5200 Grundläggande ekonomi för chefer (3 timmar)
 • ITM 5100 Informations- och kommunikationssystem och nätverk (3 timmar)
 • ITM 5200 Projektledning av informationsteknologi (3 timmar)
 • ITM 5300 Upphandling och kontraktshantering för informationsteknik (3 timmar)
 • ITM 5400 Systemanalys, design och implementering (3 timmar)
 • ITM 5600 Informations- och kommunikationssäkerhet (3 timmar)
 • ITM 6000 slutprojekt inom informationshantering (3 timmar)

Dessutom väljer studenten 9 timmars valmöjligheter, för att inkludera ITM 5900-frågor inom IT eller andra akademiska valbara kurser som erbjuds i studieplanen för George Herbert Walker Business School

Dual Degree Alternativ: MBA / MA i Information Technology Management

48 kredittimmar

MBA / MA informationsteknologiledning dual degree alternativet kräver slutförande av 48 kredit timmar bestående av de nio obligatoriska kurser (27 kredit timmar) i master i företagsekonomi (MBA) och de ytterligare obligatoriska kurser (21 kredit timmar) i mästaren av konster inom informationshantering, som anges i respektive avsnitt i katalogen.

Efter avslutad 48 kredit timmar utfärdas två separata examensbevis samtidigt. De två graderna kan inte tilldelas separat eller sekventiellt enligt detta arrangemang.

 • BUSN 5760 Tillämpad företagsstatistik (3 timmar)
 • BUSN 6070 Management Accounting (3 timmar)
 • BUSN 6110 Operationer och projektledning (3 timmar)
 • BUSN 6120 Ekonomi (3 timmar)
 • BUSN 6200 Strategi och konkurrens (3 timmar)
 • FINC 5000 Finans (3 timmar)
 • FINC 5880 Advanced Corporate Finance (3 timmar)
 • MNGT 5590 Organisationsbeteende (3 timmar)
 • MRKT 5000 Marketing (3 timmar)
 • ITM 5000 Information Technology Management: Översikt (Obligatorisk kurs) (3 timmar)
 • ITM 5100 Informations- och kommunikationssystem och nätverk (3 timmar)
 • ITM 5200 Projektledning av informationsteknologi (3 timmar)
 • ITM 5300 Upphandling och kontraktshantering för informationsteknik (3 timmar)
 • ITM 5400 Systemanalys, design och implementering (3 timmar)
 • ITM 5600 Informations- och kommunikationssäkerhet (3 timmar)
 • ITM 6000 slutprojekt inom informationshantering (3 timmar)

Kurskrav

Graduate Entry Requirements

 • Undertecknat ansökningsformulär
 • Bevis på engelska färdighet:
  • TOEFL: PBT 550 | iBT 80
  • IELTS: 6,5 | Lösenord: 6.5
  • Pearson: 53
 • Grundutbildning
 • Uppsats: 300-500 ord uppsats om ett ämne av ditt val
 • ELLER Curriculum Vitae (CV)
 • Ett rekommendationsbrev
 • Finansintyg som visar $ Tuition plus $ 16.000
 • Kopia av pass ID-sida
 • Officiella Universitet / Högskoleutskrifter (för överföringsstudenter)
 • Vissa program har ytterligare inmatningskrav. Kontakta din rådgivare för mer information.

Tillträde

Sökande till datateknikhantering (MA) måste ha fullgjort ett företags eller företagsrelaterat grundutbildningskrav enligt följande kriterier:

 • Universitet / högskola är regionalt ackrediterat
 • Företagsskolan måste ha en företagsrelaterad ackreditering (t.ex. AACSB, ACBSP, IACBE, etc.)

Sökande som inte uppfyller dessa kvalifikationer måste göra något av följande:

 • Slutför framgångsrikt BUSN 5000.
  • Obs! BUSN 5000 räknas som valfri i programmet. Det här alternativet är endast tillgängligt för studenter som måste ta BUSN 5000.
 • Komplettera alla följande grundkurser (eller motsvarande) med en betygsskala på C- eller bättre (17 hp totalt, inklusive individuella kursförutsättningar:
 • MNGT 2100 Managementsteori och praxis
 • ACCT 2010 Finansiell redovisning
 • BUSN 2750 Introduktion till statistik
 • ECON 2000 Survey of Economics
 • MNGT 3500 Marknadsföring
 • BUSN 3500 Business och globala frågor
 • BUSN 4500 etiska frågor i näringslivet

Framsteg till kandidat

Studerande är antagna till sina examensprogram efter fullbordandet av alla antagningskrav. Studenterna är avancerade till kandidatstatus efter att ha framgångsrikt slutfört 12 kredit timmar av kandidatkredit, med betyg av B- eller bättre. I MBA-programmet och andra specialiserade program räknas kurser som förutsättningar för programmet inte i förhållande till de 12 studiepoäng som krävs för framsteg.

Senast uppdaterad Maj 2019

Om skolan

Webster University is a inclusive, private, non-profit U.S. based university accredited by the Higher Learning Commission. Built from nearly a century of traditional education, grounded in quality sin ... Läs mer

Webster University is a inclusive, private, non-profit U.S. based university accredited by the Higher Learning Commission. Built from nearly a century of traditional education, grounded in quality since 1915, Webster University is a worldwide institution that brings an extensive and dynamic international network to the global classroom. Courses in WorldClassRoom incorporate the latest educational technologies to provide a high-quality learning experience. An online degree from Webster University offers the benefits of receiving your degree from Webster University while enjoying the convenience and flexibility of taking your courses online in a world-class learning experience. Läs mindre