Kurs i hälsovård (8 hp)

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Alla korta kurser startar varje månad online

Utmaningar i förväntningar om leverans av hälso- och sjukvården kräver att hälsovårdschefer och proffs globalt ska förvärva kontextspecifika ledaregenskaper. En intensiv heltidshanteringskurs för hälso- och sjukvård organiseras två gånger varje år för att göra det möjligt för hälso- och sjukvårdspersonal att skaffa färdigheter från erfarna yrkesverksamma. Kursen ska levereras med två modeller baserade på potentiella deltagares behov:

 • Advanced Health Care Management (12 veckor, 10 hp): Föreläsningar ska hållas 3 dagar i veckan. Två dagar ska ägnas åt individuell läsning och genomförande av kursuppgifter.
 • Kurs för intensiv vårdhantering för yrkesmän (2 veckor, 4 högskolepoäng): Detta är en intensiv modell med föreläsningar som hålls dagligen.

I slutet av kursen förväntas deltagarna bättre anpassa sig till chefsroller på sjukhus, vårdhem, privata praxis, icke-statliga organisationer och icke-statliga organisationer och hälsopolitiskt beslutsfattande. Modulerna ska levereras som föreläsningar, presentationer och praktiska demonstrationsbesök på utvalda hälsovårdsanläggningar.

Varje kohort ska begränsas till högst 20 deltagare.

Urvalskriterier: (CV)

IBSH 20191010-017" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/13/135382_20191010-017.jpg" alt="IBSH 20191010-017" data-json="{"author":"©International Business School the Hague","author_url":"","source":"©International Business School the Hague"}" />

Kursplan

 • Ledarförmåga för hälsovårdschefer
 • Organisatoriskt beteende
 • Avancerat sjukvårdsledarskap
 • Hälsokvalitetshantering och förbättring
 • Emotionell intelligens, empati och dygd i hälsovården (patientcentrerad vårdleverans)
 • Etiska och juridiska frågor i vården
 • Finanshantering
 • Planering och hantering av personalresurser
 • Balansera forskning och patientvård i sjukhusinställningar
 • Projektledning

IBSH Graduation 20191010-115-min" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/13/135383_20191010-115-min.jpg" alt="IBSH Graduation 20191010-115-min" data-json="{"author":"©International Business School the Hague","author_url":"","source":"©International Business School the Hague"}" />

IBSH graduation 20191010-169-min" src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743,c_limit/element/13/135384_20191010-169-min.jpg" alt="IBSH graduation 20191010-169-min" data-json="{"author":"©International Business School the Hague","author_url":"","source":"©International Business School the Hague"}" />

Senast uppdaterad May 2020

Om skolan

The International Business School The Hague (IBSH) is an innovative school of business and management established in The Netherlands and is based in the city of The Hague. The IBSH is unlike many othe ... Läs mer

The International Business School The Hague (IBSH) is an innovative school of business and management established in The Netherlands and is based in the city of The Hague. The IBSH is unlike many other business schools in that it has specifically designed its PhD-, Master- and Bachelor programs to challenge its students to become better business leaders. Läs mindre