Read the Official Description

Oavsett typ eller omfattning av ditt projekt är det alltid en utmaning att leverera bra resultat, både i tid och inom budgeten. Denna gratis online kurs introducerar dig till de grundläggande färdigheter och processer som stöder framgångsrik projektledning på ett sätt som gör att du kan tillämpa dem i ditt eget sammanhang.

Visualisera, planera, hantera och utvärdera projekt framgångsrikt

Du kommer att lära dig tekniker för att hjälpa dig att visualisera, planera och hantera viktiga aktiviteter och händelser i ditt projekt, och skapa länkar mellan projektledning och relaterade teorier om innovation, förändring och personalhantering.

Du kommer att introduceras till viktiga verktyg som stöder projektledning, liksom de grundläggande personliga färdigheterna i teamval, hantering och utvärdering. Kursen ska också omfatta scenen för utvärdering av projektets prestanda och lärande för framtiden.

Medan andra kurser om projektledning kan föreslå komplexa metoder och tekniker, syftar kursen till att ge deltagarna kompetens att spela en aktiv roll i en projektmiljö direkt. Tillsammans med de grundläggande tekniska begreppen kommer du att få förtroende med projektdokumentmallar i Word, Excel och Powerpoint, liksom några webbverktyg för projektledning.

Utveckla grundläggande affärs- och finansförmåga

Denna kurs har utvecklats av Open University Business School - en banbrytande institution som är tredubbla ackrediterad av AMBA, EQUIS och AACSB.

Det är en av åtta från The Open University, som är utformat för att hjälpa dig att få grundläggande affärs- och ekonomiska färdigheter, inklusive kommunikation, nätverk, relationsbyggande, projektledning, personlig ekonomisk planering och förvaltning, investeringar och finansiella tjänster.

Du kan slutföra kursen som en del av ett av dessa två program:

Business Fundamentals: fyra kurser, vilket ökar din anställbarhet och effektivitet på jobbet, och gör att du kan tjäna ett FutureLearn Award.

Business and Finance Fundamentals: åtta kurser; innehavare av FutureLearn Certificate of Achievement för alla åtta kurser kan tjäna 30 UK-poäng mot Open University Business Schools BA i företagsekonomi genom att skicka en länkad Open University-bedömningsmodul (kräver separat OU-registrering och avgift).

Vilka ämnen kommer du att täcka?

  • Definition av projektledning
  • Projektlivscykel
  • Inledningsfas: omfattning och måldefinition, analys av projektintressenter
  • Planeringsfas: Arbetsuppdelningsstruktur, Gantt-diagram, projektbudget, projektgruppsskapande, projektriskbedömning, Critical Path Method
  • Exekveringsfas: kick-off möte, projektövervakning och kontroll, projektgruppsmöten, intjänade värderingsanalyser, projektgrupp motivation, utvärdering och incitament
  • Avslutningsfas: projektgranskning och lärande från slutna projekt

Vad kommer du att uppnå?

I slutet av kursen kommer du att kunna

  • Beskriv de viktigaste aspekterna av varje fas i projektets livscykel
  • Använd principer och tekniker för effektiv projektledning
  • Identifiera modeller och mallar för att hjälpa projektledning
  • Utveckla tidshantering, prioritering, kommunikation och teamhantering

Vem är kursen för?

Kursen riktar sig till de som redan är eller sannolikt kommer att vara inblandade i projekt, professionella eller personliga. Det förutsätter ingen tidigare projektledning eller företagskunskap, genom ett intresse för ämnet skulle det vara fördelaktigt. Oavsett om du är i början av din karriär och behöver en introduktion till ämnet, eller om du har hanterat projekt i åratal och försöker reflektera över dina erfarenheter, kommer du att få mycket av det här formella, men praktiken-orienterade , lärande upplevelse.

För mer information om registrering, den slutliga bedömningskursen, din behörighet och BA i Business Management, besök Open University webbplats. Det öppna universitetet fungerar inte i Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien. Det innebär att lärare som är baserade i dessa länder inte kommer att kunna konvertera sitt deltagande i detta program till öppna universitetspoäng.

Program taught in:
Engelska
FutureLearn

See 257 more programs offered by FutureLearn »

Last updated June 20, 2018
Denna kurs är Online
Startdatum
Maj 2019
Aug. 2019
Duration
4 veckor
Deltid
Heltid
Pris
Free
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Maj 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Aug. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Okt. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Nov. 2019
Slutdatum
Application deadline

Maj 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Aug. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Okt. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Nov. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum