Kurs på engelska som undervisningsmaterial för akademiker

FutureLearn

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Kurs på engelska som undervisningsmaterial för akademiker

FutureLearn

Som universitet arbetar för att bli globalt konkurrenskraftiga kurser undervisas på engelska expanderar.

De som arbetar i högre utbildning kastas ofta in på att producera akademiskt arbete på engelska - antingen som lärare eller forskare - utan utbildning i engelska eller interkulturella färdigheter.

Kursen syftar till att åtgärda det, vilket ger dig en grundlig introduktion till engelska som ett medium of instruction (EMI). Du kommer att lära dig om aktuell EMI-övning, och öka ditt förtroende för att använda engelska, du kommer också att arbeta för att öka dina interkulturella färdigheter.

Gå med i oss och bli förberedda för det globala klassrummet.

Vilka ämnen kommer du täcka?

Vad är EMI?

 • Olika sammanhang av EMI-användningen och olika tolkningar / innebörden av begreppet inklusive internationalisering "hemma"
 • Senaste forskningsresultat och diskussioner om hur ELF-forskning har påverkat EMI
 • Språkens roll i effektiv interkulturell kommunikation
 • Användbart språk för att presentera idéer på engelska (t.ex. skyltningsspråk)
 • Användningen av rösten i effektiv interkulturell kommunikation, t ex tydlighet, leveranshastighet, intonation etc
 • Hur långt är precision i språk viktigt?
 • Frågor och utmaningar i föreläsning för en flerspråkig och mångkulturell publik
 • Underlätta och hantera effektiv kommunikation i små grupper eller seminarier
 • Erkänna kulturella skillnader i det internationella klassrummet och undvika stereotyper
 • Praktiska tips för att hantera interkulturella utmaningar

Vad kommer du att uppnå?

I slutet av kursen kommer du att kunna ...

 • Utforska aspekter av forskning och övning i dagens EMI över hela världen
 • Utveckla förtroendet för att använda engelska som undervisningsmedel och bli en del av en praxisgemenskap i EMI
 • Jämför de olika användningsförhållandena för EMI och reflektera över hur denna förståelse passar med din egen undervisningssammanhang
 • Identifiera utmaningar för att underlätta effektiv interkulturell kommunikation i olika sammanhang (föreläsningar, seminarier, skrivande mm) och utforska hur dessa kan hanteras
 • Utforska rollens roll i effektiv interkulturell kommunikation
 • Identifiera lämpligt språk för att underlätta effektiv kommunikation på engelska och diskutera språkets roll i interkulturell kommunikation
 • Undersök hur man främjar framgångsrik kommunikation i pedagogiska interaktioner

Vem är kursen för?

Denna korta kurs har skapats för icke-modersmålare på engelska, som krävs för att lära sig i HE via engelska.

Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
FutureLearn
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Nov. 2019
Duration
Varaktighet
4 veckor
Deltid
Price
Pris
Gratis
Information
Deadline
Locations
Storbritannien - UK Online
Startdatum : Nov. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Nov. 2019
Storbritannien - UK Online
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan