Read the Official Description

Denna gratis online Kursen behandlar de praktiska problem som uppstår i sociala system i samband med förvaltning och offentlig politik på lokal, regional och global nivå. Det är problemorienterad, ger dig både teoretisk förståelse och praktiska verktyg för att hitta och genomföra lösningar på organisatoriska och sociala problem.

Använd systemtänkande för att lösa komplexa problem verkliga

Kursen kommer att titta på vilken typ av sociala, administrativa och politiska problem, med tanke på en mängd olika verkliga exempel: gemenskapens åtgärder; brott och polisarbete; hälsa och social välfärd; transport; smarta städer; energi; Europa och Brexit; och massutbildning för Afrika och Latinamerika.

Du kommer att upptäcka hur ett systemtänkande metod kan användas för att förstå och bidra till att finna lösningar på dessa problem, och utforska vilken typ av komplexitet, varför systemen är komplicerade och hur komplex vetenskap kan hjälpa till.

Tillämpa systemtänkande metoder och verktyg för ditt eget område

Kursen kommer att ge dig systemtänkande metoder och verktyg, att söka på egna problem och dela med andra i diskussionerna. Vid slutet av de två veckorna kommer du att kunna:

 • definierar ett system och tillämpa definitionen på en mängd olika sociala system;
 • erkänner funktionerna i särskilda system som gör dem komplexa;
 • analysera ett system som intresserar dig för att identifiera problem och formulera den i system termer;
 • och tillämpa avancerade systemtänkande för att söka lösningar på de röriga förvaltning, näringsliv och politiska problem du ställs inför.

Lär dig med UNESCO UNITWIN Komplexa system Digital Campus

Kursen har utvecklats av UNESCO UNITWIN Complex Systems Digital Campus, som federates internationell expertis på systemtänkande och komplexa systemvetenskap.

Genomgående kommer du att lära med professorerna Joyce Fortune och Jeffrey Johnson - internationellt erkända experter på systemtänkande och komplexa systemvetenskap, som har undervisat och agerade som konsulter ta itu med praktiska frågor inom detta område under många decennier.

Systemtänkande och komplexitet kompletterar Unescos UNITWIN Complex Systems Digital Campus kurs på Global Systems Science and Policy.

Vilka ämnen kommer du täcka?

De centrala teman i kursen är

 • system är definierade att vara aggregat av komponenter som är sammansatta på ett organiserat sätt där komponenterna påverkas av att vara i systemet och beteendet hos systemen ändras om de lämnar den.
 • organiserad montering av komponenter gör något, och enheten har identifierats som särskilt intressanta.
 • systemtänkande är holistisk, och beteendet hos hela kan inte härledas genom att titta på delar i isolering.
 • styckvis förbättring av de delar av ett system behöver inte nödvändigtvis leda till en förbättring av det hela.
 • ritning system diagram ger en metod för att skapa en representation av systemet i sin omgivning, inklusive upprättandet av gränsen mellan dem.
 • systemet diagram möjliggör växelverkan mellan de delar av systemen som ska göras explicit och begripligt som förare av systemets dynamik.
 • system diagram visar förekomsten av återkopplingsslingor, av vilka några är essentiella för att styra systemet.
 • några återkopplingar kan göra system till sin natur oförutsägbara, medan andra kan leda till att systemet blir instabilt.
 • den formella system Model ger en robust ramverk för att analysera system och har använts i många studier för att identifiera systemfel.
 • vissa system i sig komplicerade och oförutsägbara och de kräver nya beräkningsmetoder från Science av komplexa system för att undersöka deras beteende i ett politiskt sammanhang.
 • systemtänkande och komplexitet kan integreras i Global systemvetenskap som samordnar Complex systemvetenskap, Policy informatik och Citizen Engagement att ta itu med de akuta lokala och globala politiska frågor i den moderna världen.
Program taught in:
Engelska
FutureLearn

See 257 more programs offered by FutureLearn »

Denna kurs är Online
Startdatum
Mar. 2019
Jan. 2020
Duration
2 veckor
Deltid
Pris
Free
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Mar. 2019
Slutdatum
Application deadline
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Application deadline

Mar. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum

Jan. 2020

Location
Application deadline
Slutdatum