Read the Official Description

Denna kurs har utformats av psykologer och kliniker vid Kings College London för personer intresserade av läkemedel följsamhet.

Genom att använda evidens och teoribaserade tekniker kommer du fördjupa din medvetenhet och förståelse för de nuvarande praktiska och teoretiska frågor kring läkemedel följsamhet.

Du kommer att bli bekant med ramverket COM-B och se exempel på beteendeförändringar tekniker för att främja vidhäftning. Eleverna från hela världen kommer att utbyta bästa praxis och diskutera de praktiska exempel som visas genom simulerade kliniska konsultationer.

Vad kommer du att uppnå?

Applicera en ram för att bättre förstå drivkrafterna för läkemedel som inte överensstämmer Använd teknik för att effektivt stödja beteendets förändring i läkemedel som tar beteende Reflektera över hur man implementerar dessa tekniker i klinisk praxis Vem är kursen för?

Denna kurs är utformad för sjukvårdspersonal med en roll eller intresse att initiera och stödja positiva läkemedel tagande beteende förändring hos patienter.

Program taught in:
Engelska
FutureLearn

See 257 more programs offered by FutureLearn »

Denna kurs är Online
Startdatum
Dec. 2019
Duration
2 veckor
Deltid
Pris
Free
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Dec. 2019
Slutdatum
Application deadline

Dec. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum