Kurs i ehealth: kombinerar psykologi, teknik och hälsa

FutureLearn

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Kurs i ehealth: kombinerar psykologi, teknik och hälsa

FutureLearn

EHealth hänvisar till användningen av teknik för att förbättra välbefinnande, hälsa och vård. Det är ett paraplybegrepp som fångar koncept om hälsokontext, teknik och människor.

I denna gratis online kurs kommer vi att ge dig insikt i eHealths domän, beskriva metoder för att utveckla eHealth och förklara teorier som möjliggör beteendets förändring och underlättar genomförandet. Du kommer också att förstå hur e-hälsoteknik utvecklas och används i praktiken, genom en rad olika fallstudier, uppdrag och exempel.

Kursen pekar på perspektivet hos e-hälsutvecklare, patienter, vårdpersonal och hälsosamma människor som vill förbättra eller behålla sin hälsa och välbefinnande. Dessa perspektiv tillämpas på de tre huvudämnena i kursen: Under vecka 1 och 2 introducerar vi eHealth och visar dig hur e-hälsoteknik används för att möjliggöra eller förbättra självomsorg och förebyggande, stödjande vård och samhällshälsa. Veckorna 3 och 4 kommer att fokusera på design. Du lär dig att utforma eHealth som passar användaren och sammanhanget, och kan förföra eller stödja människor för att förändra sitt beteende. I vecka 5 och 6 fokuserar vi på diffusion och utvärdering av eHealth-teknik inom den avsedda kontexten, samt bland användare och andra relevanta intressenter. Efter avslutad kurs kommer du att ha ny kunskap om eHealth, förvärvade relevanta eHealth-färdigheter och få insikt i användningen av eHealth i praktiken.

Vilka ämnen kommer du täcka?

 • Betydelse och tillämpning av eHealth
 • Olika områden av eHealth
 • Human Centered Design
 • Användbarhetstestning
 • Värden och krav
 • Beteendeförändring
 • Övertygande teknik
 • Implementering av eHealth-teknik
 • Formativ och summativ utvärdering
 • Logdataanalys

Vad kommer du att uppnå?

I slutet av kursen kommer du att kunna ...

 • Förklara termen eHealth, ge exempel på möjliga former av eHealth och identifiera möjliga fördelar och hinder
 • Tillämpa och erkänna teoretiska principer från Human Centered Design, behavior change teori och Persuasive Systems Design Model vid utformning av eHealth-teknik
 • Identifiera de viktigaste principerna och teorierna från eHealth implementation och erkänna implementeringsmetoder
 • Beskriv hur faserna och principerna i CeHRes Roadmap används i utvecklingen av eHealth-teknik
 • Förklara motiveringen bakom formativ och summativ utvärdering och erkänna metoder från båda formerna av utvärdering

Vem är kursen för?

Kursen är lämplig för alla som vill eller behöver veta mer om eHealth och alla dess möjligheter. Ingen specifik kunskap eller utbildningsbakgrund antas, eftersom alla begrepp som diskuteras kommer att förklaras kortfattat. För studerande som önskar mer djup finns ytterligare läsning tillgänglig.

Denna skola erbjuder program i:
 • Engelska
FutureLearn
Varaktighet & Pris
Denna kurs är Online
Start Date
Startdatum
Jan. 2019
Duration
Varaktighet
6 veckor
Deltid
Price
Pris
Gratis
Information
Deadline
Locations
Storbritannien - UK Online
Startdatum : Jan. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Jan. 2019
Storbritannien - UK Online
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan