Read the Official Description

Denna online-kurs ger dig en introduktion till det akademiska språket och färdigheter som du behöver studera vid ett universitet där undervisningen sker på engelska.

Du kommer att utveckla fyra språkkunskaper (lyssna, tala, läsa och skriva) med hjälp av uppgifter som en universitetsstudent skulle åta: att lyssna på föreläsningar, skriva anteckningar, muntliga presentationer, läsa akademiska texter (inklusive långa meningar och visuell information) och skriva rapporter med korrekt akademiska ord.

Under hela kursen kommer du att kunna dela ditt övningsarbete med andra elever, för att ge och få feedback.

Vilka ämnen kommer du täcka?

 • Utveckla strategier och vokabulär för att läsa och förstå akademiska texter.
 • Hitta, förstå, beskriva och utvärdera information för akademiska ändamål.
 • Utveckla aktivt lyssnande och effektiv anteckningsskapande färdigheter.
 • Bygga på språkkunskaper för att beskriva problem och orsak och effekt.
 • Samla in en rad information, med hjälp av de färdigheter som lärs, att integrera i din skriftliga rapport.
 • Delta i peer-to-peer-feedback innan du slutför din rapport.

Vad kommer du att uppnå?

I slutet av kursen kommer du att kunna ...

 • Applicera strategier för läsning av akademiska texter
 • Bedöma relevansen av information för ett akademiskt syfte
 • Beskriv problem och orsak-och-effekt med akademiskt språk
 • Utveckla dina akademiska ordförråd och vokabulärkunskaper
 • Skapa effektiva anteckningar från en muntlig presentation
 • Samarbeta med andra elever genom att engagera sig i peer-to-peer-feedback
 • Syntes information och använd den för att börja skriva ett kort akademiskt arbete
 • Producera en slutlig skriftlig del av akademiskt arbete med hjälp av färdigheterna

Vem är kursen för?

Kursen är utformad för studenter som vill studera på engelska på universitetet. Du behöver en engelskspråkig nivå av IELTS 5.5.

Program taught in:
Engelska
FutureLearn

See 257 more programs offered by FutureLearn »

Denna kurs är Online
Startdatum
Jan. 2020
Duration
3 veckor
Deltid
Pris
Free
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Jan. 2020
Slutdatum
Application deadline

Jan. 2020

Location
Application deadline
Slutdatum