Read the Official Description

Från hälsa rättsväsendet, från den frivilliga sektorn att idrott och konst, vi alla allt bor och arbetar i sammanhang där människor talar mer än ett språk.

Etablerat som ett yrke från det tredje årtusendet f.Kr., är translation en av de mest grundläggande av mänskliga aktiviteter, vilket tillåter oss att interagera med varandra inom och mellan kulturer. Vi möter översättning i vårt dagliga liv, vare sig vi talar många språk eller bara en.

Oavsett om du regelbundet arbetar med översättare och tolkar i ditt jobb, hitta dig själv ibland fungerar som en översättare eller medlare, överväger översättning som en möjlig väg för professionell utveckling, eller helt enkelt fundera om den ständigt närvarande samspelet mellan språk och kulturer runt dig, kommer att gynnas av den här kursen.

Förstå grunderna i översättning

Ritning på den senaste forskningen och bidrag från proffs, kommer kursen att hjälpa dig att förstå vad översättning är och vad den gör. Du får lära dig en mängd praktiska tips och utforska resurser som täcker som 'Vad är översättning?' Ämnen 'Vem översätter och för vem?', "Var kommer translation sker? och "Hur kan vi få översättnings rätt?

Lär dig vad lyckad översättning är

Du lär dig de viktigaste inslagen i översättningsprocessen, från en lyckad genomgång kvalitetsåtgärder, samtidigt vinner medvetenhet om översättningsetik och normer.

Du kommer att undersöka varför översättningar går ibland fel, och ta reda på hur du kan undvika - eller adress - översättningsproblem. Och du kommer att vara ständigt uppmuntras att relatera lära sig att dina personliga erfarenheter av översättning.

Upptäck hur man kommunicerar på ett mer effektivt

Genom att fokusera på genomgripande karaktär översättning och tolkning kommer den här kursen kan du bli en mer effektiv kommunikatör: någon som är medveten om betydelsen av språk i olika sammanhang, bland annat hälsosektorn, regeringen och brottsbekämpande, mångkulturella samhällen , turism, sport och konst.

Vem vet - du kan även upptäcka din egen 'inre översättare' i processen.

Vilka ämnen kommer du täcka?

  • Definitioner och metaforer för översättning
  • Sorter av översättning, till exempel: fonetiska, interlingual och kulturell översättning
  • Översättare historia
  • Den roll som översättare
  • Yrkesetik och uppförandekoder
  • Där översättning sker
  • Skriva en lyckad översättning provision
  • Den typ av kvalitet i översättningen
Program taught in:
Engelska
FutureLearn

See 257 more programs offered by FutureLearn »

Denna kurs är Online
Startdatum
Nov. 2019
Duration
4 veckor
Deltid
Pris
Free
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Nov. 2019
Slutdatum
Application deadline

Nov. 2019

Location
Application deadline
Slutdatum