Read the Official Description

De stora projekt som tillväxtområde som för närvarande utförs samma behandlas ur olika infallsvinklar.

Av alla de metoder som vi kan citera två är de mest aktuella och komplexitet vid upprättandet akademiska strukturer: Innovation och produktutveckling.

För en mer färdig strategi måste betona att begreppet innovation är direkt relaterad till design, förstår vi att ansvaret för designen just detta: Innovate, gör en fullständig eller partiell bidrag "original"-lösningar.

Mästaren i Projektutveckling och Produktinnovation, erbjuder en komplett utbildning i de tre disciplinerna projektområde: Design, förvaltning och administration, parallella och öva teoretiskt och refereras enbart till två begrepp som redan är etablerade i förvaltningsområden: Produktinnovation, och en icke-aktuella området utvecklingspolitik: Design och lönsamhet.

Det är också viktigt att notera, de erkända tillväxtområden och kreativa metoder i standarder Hantering universell, inrättande av en exakt balans mellan planering (förutse) och design (kreativa lösningar på omedelbara hobble).

Även om det kan anses vara stel och metodområden bildhantering och riktning kunde inte leva med det kreativa och konstnärliga bild av områdena design, är nu inte, ja de kan.

Creative Design områden kräver mer än någon annan, en metodisk process för projektutveckling och förvaltning och administration av resurser och kompetens, för att formulera de hårda områdena Management som de senare behöver dem.

Mästaren i Projektutveckling och Produktinnovation, har en kombinerad akademisk struktur mellan teoretiska frågor och praktiska övningar genom individuella och gruppövningar och workshops för reflektion om designprocesser projekt.

Detta gör då ordentligt strukturera arbetet för kreatörer och designers, som ger utbildning på aktuella verktyg, utan att detta strider mot den kreativa processen.

Och medan coaching i andra kreativa yrkesutövare inom projektmetodik processer.

Slutligen är det viktigt att notera att överlappningen av de två centrala teman: Innovation och produktutveckling, med de tre klassiska områden i Project, och kombinationen av teori och praktik av omedelbar tillämpning ger ett komplett utbildningsprogram som gör det möjligt för designproffs tjänar ett utrymme på Kontor av förslag till beslut, om det anses vara en ren åskådare delta i utvecklingen.


Varaktighet, kreditstruktur och examen

Den uppskattade programmet Master i Projektutveckling och Produktinnovation längd är 900 timmar (90 poäng).

När det gäller fördelningen av den tid det är fastställt att: - Som ett program på distans och inte föremål för klasser, inte en specifik startdatum set, så att eleverna kan anmäla när som helst, förutsatt att det finns tillgängliga platser.

  • Genom akademiska eller pedagogiska skäl har en minsta varaktighet av programmet för tjugo månader.
  • Den maximala tiden för programmet är tjugofyra månader. Under denna tid måste studenten ha fullgjort alla aktiviteter utvärderas, och godkände Final Mästare Project eller Thesis.
  • Strukturen i programmet krediter Master i Projektutveckling och Product Innovation framgår av följande tabell.


Stipendier

Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) allokerar periodvis ett ekonomiskt spel med extraordinär FUNIBER Stipendium i utbildning.

För att ansöka, kan du helt enkelt skicka in din stipendieansökan från huvudportalsida FUNIBER med data som krävs, och utvärderingskommittén kommer att överväga lämpligheten av din ansökan om beviljande av ekonomiskt bistånd i form av Fellowship Training FUNIBER .

Program taught in:
Spansk

See 27 more programs offered by Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) »

Denna kurs är Online
Startdatum
Open Enrollment
Duration
21 månader
Deltid
Deadline
By locations
By date
Startdatum
Open Enrollment
Slutdatum
Application deadline

Open Enrollment

Location
Application deadline
Slutdatum