Översikt

Hotell- och gästfrihetsutbildningen som erbjuds av Schellhammer Business School är utformad för att inte bara förbereda sig för en spännande karriär inom gästfrihetsindustrin utan också ger maximal flexibilitet för studiealternativ.

Nivå 4-moduler och uppgifter för detta program (120 hp) motsvarar det första året på en universitetsgrad och nivå 5-modulerna och uppgifterna (120 hp) motsvarar det andra året på en universitetsgrad, studenterna kan välja att slutföra sina andra och / eller tredje och sista året i en associerad grundexamen i hotell och gästfrihet, på campus vid Schellhammer Business School eller ett brittiskt universitet. Olika alternativ för distansinlärning finns också.

Varje modul består av cirka 40 guidade läromgångar med ytterligare 30-50 timmar valfritt läromedel. Dessa material omfattar rekommenderade övningar, rekommenderade mätningar och internetresurser.

Förkunskapskrav

För att registrera dig på kurs 4 måste du vara minst 18 år och ha en fullständig gymnasieutbildning. Innan du anmäler dig till nivå 5-programmet måste du slutföra nivå 4 eller motsvarande.

Nivå 4-moduler

 • Mat och dryck
 • Livsmedelssäkerhet och hygien
 • Gästfrihet och hotellhushållning
 • Kundservice
 • Front Office Operations
 • Redovisning och kostnadskontroll
 • Global turism och gästfrihet
 • marknadsföring
 • Medarbetarnas engagemang
 • Utbildning och CPD

Nivå 5-moduler

 • Mat och dryck Supply Chain Management
 • Kvalitetshantering
 • Evenemang och konferensledning
 • Customer Relations Management
 • Hantera folk
 • Aktuella frågor i HRM
 • Intäktsförvaltning
 • Företagens sociala ansvar
 • Samtida frågor
 • Affärsplanering

Skriftliga uppdrag

Nivå 4/5 Hotell- och gästfrihetsprogrammet består av 10 moduler och 10 skriftliga uppdrag på varje nivå. Efter avslutad modul kommer studenten att få tillgång till uppgifterna som är cirka 5 000-8 000 ord vardera.

Program undervisas på:
 • Engelska
Schellhammer Business School

Se 9 fler kurser från Schellhammer Business School »

Senast uppdaterad September 4, 2019
Denna kurs är Internet
Startdatum
Sep 2019
Duration
3 år
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum