Läs den officiella beskrivningen

Uppdraget för grundutbildningen i ekonomi är att ge sina elever en stark grundval av kunskaper och färdigheter i ekonomisk teori och kvantitativ analys. Programmet introducerar studenterna till makroekonomisk och mikroekonomisk teori, lär dem att formulera sina tankar och skriva i fullständiga och strukturerade termer på finansiella och politiska frågor. Det lär också dem att använda verkliga data för att förutse, studera och modellera ekonomiska fenomen, samt att utforska relationer mellan observerade ekonomiska beteenden och ekonomiska modeller.

Ett tre specialiseringsprogram

För att tillgodose behoven på arbetsmarknaden, liksom behovets behov och möjliga akademiska och professionella mål för våra studenter, är grundutbildningen specialiserad på tre akademiska vägar:

 • Energiekonomi med tonvikt på olje- och naturgasekonomi,
 • Företagsekonomi,
 • Bank och finans.

De tre specialiseringarna / de akademiska riktningarna är utformade så att de ger studenterna ett brett spektrum av kunskaper och en djup förståelse för centrala teorier och analysverktyg inom finansområdet, samtidigt som den behåller den nödvändiga flexibiliteten för att tillgodose behoven hos de olika alternativen som uppstår i yrkeskarriären.

Alumni Utsikter

Mycket få examensbevis ger karriärmöjligheter som kan få en nypa i Ekonomiska vetenskaper. Våra kandidater kommer vara väl förberedda att gå med på arbetsmarknaden. De potentiella arbetsgivarna till våra studenter är bland annat:

 • Företag inom den privata sektorn,
 • Statliga och privata banker,
 • Offentliga tjänster och institutioner,
 • Finansiell rådgivning,
 • Multinationella företag,
 • Olje- och gasbolag,
 • Tillsynsmyndigheter,
 • Revisionsföretag,
 • Försäkringsbolag,
 • Kommunikationsföretag,
 • utbildning
 • Advokatbyråer och advokatbyråer,
 • Europeiska unionens institutioner och tjänster.

Alternativt kan kandidatexamen fortsätta sina studier på forskarutbildning och doktorandnivå.

Programmets struktur

Första året

Under det första året lär eleverna att tänka som ekonomer och bli bekanta med de verktyg som används för att analysera de verkliga ekonomiska problemen. Denna kunskap är bakgrunden till vilken resten av studierna kommer att baseras.

Andra året

Det andra året består av obligatoriska tematiska enheter inom mikroekonomi och makroekonomisk analys, redovisning, ekonometri, offentlig ekonomi och industriell organisation.

Tredje året

Under det tredje året väljer studenterna en av tre riktningar enligt deras intressen. I det tredje året ingår i synnerhet två obligatoriska centrala tematiska enheter (principer för finansiell teori och internationell ekonomi), två obligatoriska tematiska specialiseringsmoduler och två tematiska urvalsmoduler.

Fjärde året

Tematiska modulerna i det fjärde året gör det möjligt för studenterna att fördjupa sig i specialiserade kurser enligt den riktning de valt, men också att följa tematiska urvalsmoduler enligt deras intressen och deras professionella mål. I det fjärde året ingår i synnerhet fyra tematiska specialiseringsmoduler och två tematiska urvalsmoduler.

tillämpningar

Den andra ansökningsperioden för läsåret 2017-2018 börjar den 6 juli och slutar den 5 september 2017 klockan 11:00. . Ansökningar lämnas endast elektroniskt via APKY: s webbplats på följande https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EN#

Program undervisas på:
Grekisk

Se 22 fler kurser från Open University Of Cyprus »

Senast uppdaterad July 8, 2018
Denna kurs är Online
Startdatum
Sept. 2019
Duration
4 år
Deltid
Heltid
Pris
8,400 EUR
Genom ämnesenhet
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sept. 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sept. 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum